Företagsinterna program

Vi kombinerar forskningsbaserad kunskap, praktiskt erfarenhet och reflektion över aktuella teman, vilket resulterar i en konkret handlingsplan för varje deltagare. Vi erbjuder även affärskonsultering till ledningen för analys av affärsverksamhet, utveckling och genomförande av förändringsprocess.

Alla utbildningar och utvecklingsprogram kan arrangeras som öppna program (öppet för alla sökande), konsortieprogram (ett fåtal företag med samma utvecklingsbehov samlas i ett program) och företagsinterna (intern konsultering och utbildning).

team_utveckling.jpg

Expertisområden

  • Finansiell ekonomi och redovisning
  • Tillväxt
  • Ledarskap
  • Marknadsföring, försäljning och kundbaserat tänkesätt
  • Organisationsförändring och -ledning
  • Affärer och ledarskap i Ryssland
  • Strategiarbete
  • Affärsidé - utvärdering och utveckling
  • Finansieringslösningar
  • Styrelse- och ledningsgruppsarbete

I tillägg till vår erfarenhet av att arbeta med företag av olika storlek, innehåller vår resumé även projekt med ryska dotterbolag till nordiska företag som vi stöder i deras verksamhet i Ryssland.

 

REFERENSER:

"Ledande team utvecklas konstant, det gör även vi. Vi har valt den bästa nordiska partnern, Hanken & SSE; ett gemensamt bolag mellan Hanken och Stockholms handelshögskola. De erbjuder rätt kompetens och attityd för oss att utvecklas. "

Jukka Perttula, Executive Vice President, Head of Private Banking Finland, Nordea

”Throughout our collaboration we have experienced that Hanken & SSE truly understands its customers and has taken our challenges and desires into complete consideration with a flexible, creative and an untraditionally fresh approach.”

Juhani Hintikka, President, CEO, Comptel Corporation

Niina Pesonen, Senior Vice President, HR, Comptel Corporation

 

Kontakta Hanken Fortbildning Vasa eller Hanken & SSE för kartläggning av ert berhov och tilläggsinformation -> Kontaktinformation eller via innehållslänkarna i menyn

fortbildning företag