Slutarbete i samarbete med en arbetsgivare

Allt flera studenter vill skriva sin pro gardu avhandling som beställningsarbete, d.v.s. skriva den i samarbete med en arbetsgivare

Det finns många fördelar med att skriva en avhandling i samarbete med en arbetsgivare:

 • du får värdefulla kontakter till arbetslivet, du utökar dina arbetsmeriter och får samtidigt dina studier slutförda
 • du får ersättning för utfört arbete, minimikravet är ersättning för nödvändiga utgifter
 • du får lösa ett riktigt problem, delta i att planera och utveckla verkliga åtgärder, tjänster eller produkter i en organisation
 • du får handledning från många håll, vilket underlättar din situation ifall du drabbas av "graduångest"
 • du får möjlighet att marknadsföra din kunskap utanför universitetsvärlden

Du får information om graduuppdrag t.ex. på nätet, via din gradugrupp/institution och via Karriärtjänsters job board. Effektivaste sättet att få ett graduämne är dock att själv kontakta potentiella arbetsgivare.

Oberoende av om du ser en graduannons på nätet eller själv kontaktar arbetsgivare så gäller följande tips om hur du skall gå tillväga:

 • förbered dig väl. Ju bättre du är förberedd desto mer övertygande bild ger du av ditt kunnande
 • att skriva en gradu är ett jobb, så förhåll dig till det hela på samma sätt som om du skulle söka jobb
 • ta reda på bakgrundsfakta om arbetsgivaren som erbjuder ett graduämne. På det viset kan du komma med intressanta lösningar och vinklingar på graduämnet vilket säkert inger ett positivt intryck inför arbetsgivaren
 • redogör för arbetsgivaren varför du är intresserad av att göra din gradu för just dem och vilken nytta arbetsgivaren skulle ha av att du gör uppdraget för dem. Var öppen och flexibel till eventuella förslag om ändringar
 • nämn ifall du vill få ersättning för ditt arbete eller för eventuella utgifter. Läs nedan mer om ersättningar och ta i förväg reda på hur din institution/fakultet förhåller sig till saken
 • lova inte arbetsgivaren något innan du kollat med din handledare att ditt forskningsämne och -plan kan godkännas som avhandling
 • förbered dig väl även då du kontaktar din institution Kom ihåg att hålla avtalad tidtabell. Gör överlag ett så gott arbete som möjligt. Graduuppdraget kan i bästa fall leda till fastare anställning i ett senare skede

Ersättningar

Graduskribenten kan få ersättning för utfört arbete som antingen lön, som en engångs ersättning eller ersättning för utgifter. Nedan kort några goda råd och principer som Karriärtjänster rekommenderar att du och din uppdragsgivare följer:

Arbetsförhållande och engångsersättning

 • Karriärtjänster rekommenderar arbetsförhållande som en ersättningspraxis för graduuppdrag
 • uppdragsgivaren och studenten ingår ett arbetsavtal
 • det är fråga om ett normalt arbetsförhållande och bl.a. beskattningen är den samma som för vanligt lönearbete
 • det är också vanligt med s.k. engångsersättningar

Ersättning för utgifter

 • graduskribenten presenterar en kostnadskalkyl för utgifterna som godkänns av uppdragsgivaren
 • graduskribenten får ersättning för materialkostnader, t.ex. postavgifter eller resekostnader, i samband med enkäter eller intervjuer
 • arbetsgivaren kan även erbjuda möjlighet till postning, kopiering och telefon på arbetsplatsen
 • graduskribenten uppvisar kvitton i samband med redovisning och fakturering av kostnader

Du är välkommen till Karriärtjänster för att diskutera dina planer och t.ex. få tips om potentiella uppdragsgivare.

Pro gradu-arvoden

Då en student anställs för att göra sitt examensarbete eller sin prograduavhandling, rekommenderar Finlands Ekonomeratt de får en lön på minst 2 400 € per månad (2019). Om man betalar en engångsersättning för examensarbetet, rekommenderas ett belopp på minst 7000€. I det fall att ett mer eller mindre omfattande projekt är relaterat till examensarbetet, vilket uppdragsgivaren ju kan dra nytta av, ska också detta extra projektarbete beaktas när engångsersättningen betalas.

Håll koll på löne- och arvodesrekommendationerna genom att besöka Finlands Ekonomers lönesida!