Kurser i olika verktyg

En kort beskrivning av innehållet i de olika kurser Teaching Lab arrangerar.

Teaching Lab ordnar en mängd kurser under året - ibland en gång, ibland samma kurs flera gånger.

Kommande kurser hittar du i denna anmälningsblankett (kurserna syns i dropdown listan). Du kan också lämna in önskemål i samma blankett i kommentarrutan.

____________

Regelbundet återkommande workshops:

TEAMS  - Möten och undervisning via Teams / Meetings and teaching via Teams 

MOODLE  - Moodle kurssidan (grunderna), Bedömning och uppföljning,  Test och andra former av hemtentamen, Grupper, uppföljning, Peer review
/ Moodle course page (Basics), Assessment and follow up, Quizzes and other types of home exams, Groups, logs, peer review

WEBOODI för lärare / for teachers - Hantering av kursdeltagare (epost, avslå/godkänna anmälan etc), kursbeskrivningar och kursutvärderingar

En översikt av de undervisningsrelaterade systemen på Hanken / An OVERVIEW of the Education related systems at Hanken

DATASKYDD / DATA PROTECTION for teachers/researchers

EXAM: Skapa & korrigera e-tentamen / Create & assess e-exam

DREAMBROKER & SCRIPT- skapa video, videoinlämningsuppgift / Create videos, video assignments