Kurser i olika verktyg

En kort beskrivning av innehållet i de olika kurser Teaching Lab arrangerar.

Teaching Lab ordnar en mängd kurser under året - ibland en gång, ibland samma kurs flera gånger. Kommande kurser hittar du i anmälningsblanketten (syns i dropdown listan vid anmälning). Du kan också lämna in önskemål i samma blankett i kommentarrutan.

Aktuellt:  MOODLE-workshops erbjuds där olika alternativa former av hemtentamen gås igenom. Datumen hittar du i anmälningsblanketten ovan.

____________

WEBOODI för lärare / for teachers - Hantering av kursdeltagare (epost, avslå/godkänna anmälan etc), kursbeskrivningar och kursutvärderingar

En översikt av de undervisningsrelaterade systemen på Hanken / An OVERVIEW of the Education related systems at Hanken

TEAMS workshop - Möten med Teams / Meetings in Teams 

MOODLE 1 - Moodle kurssidan (grunderna) / Moodle course page(Basics)

MOODLE 2: Bedömning och uppföljning / Assessment and follow up 

DATASKYDD / DATA PROTECTION for teachers/researchers

MOODLE 4: Test / Quizzes

MOODLE 3: Grupper,uppföljning,olika uppgiftstyper / Groups,logs, assignments types

Exam: Skapa & korrigera e-tentamen / Create & assess e-exam

MOODLE 5: Peer review tasks (Eng)

DREAMBROKER & SCRIPT- skapa video, videoinlämningsuppgift / Create videos, video assignments