Forskarutbildning

Teamet för forskarutbildning

 Teamet för forskarutbildning stöder Hankens forskarstuderande och deras handledare i att producera doktorsavhandlingar av hög internationell kvalitet.Detta gör vi genom att ge ut information om Hankens forskarskola, administrera antagningsprocessen till forskarskolan, ge stöd och information åt antagna forskarstudenter och deras handledare, samt bidra till att kontinuerligt utveckla och främja högskolans forskarutbildning som helhet. Detta inbegriper också att följa upp finansieringen för forskarstudierna, vägleda doktorander och handledare i slutskedet av studierna, samt agera aktivt i nationella och internationella nätverk för forskarutbildning.Därtill producerar vi statistik om, följer upp och avrapporterar dessa funktioner.Kontakt: doctoral.studies@hanken.fiAnu Helkkula, EDChef för forskningsservice, Direktör för Hankens forskarskola
Tfn +358 40 3521 347Malin StenströmKoordinator, forskarutbildningens antagning och studieservice
e-post: doctoral.studies(at)hanken.fi
Tfn +358-40 3521 282