Hanken PhD Programme

Teamet för forskarutbildning

 

Teamet för forskarutbildning stöder Hankens forskarstuderande och deras handledare i att producera doktorsavhandlingar av hög internationell kvalitet.

Detta gör vi genom att ge ut information om Hankens forskarutbildning, administrera antagningsprocessen till doktorsprogrammet, ge stöd och information åt antagna forskarstudenter och deras handledare, samt bidra till att kontinuerligt utveckla och främja högskolans forskarutbildning som helhet. Detta inbegriper också att vägleda doktorander och handledare i slutskedet av studierna, samt agera aktivt i nationella och internationella nätverk för forskarutbildning.

Därtill producerar vi statistik om, följer upp och avrapporterar dessa funktioner.

Kontakt: doctoral.studies@hanken.fi

Anu Helkkula, ED

Chef för Hankens forskarutbildning

Tfn +358 40 544 2216

Malin Stenström

Koordinator, forskarutbildningens antagning och studieservice

e-post: doctoral.studies(at)hanken.fi

Tfn +358-40 3521 282