Informationssökning i undervisningen

Här hittar du information om informationssökning, bibliotekets resurser och handledning i informationssökning.

Undervisning i informationssökning

Biblioteket erbjuder undervisning i informationssökning som stöd för lärande, undervisning och forskning. Vi ger stöd i form av:

  • undervisning i informationssökning som är integrerad i ordinarie kurser
  • fristående kortkurser
  • individuell handledning
  • självstudiematerial på webben.

Som lärare kan du beställa undervisning i informationssökning för din kurs. Målet är att undervisningen i första hand ska vara integrerad i ordinarie kurser. Innehållet i undervisningen kan anpassas till olika nivåer och kurser i samråd med ansvarig lärare.

Exempel på innehåll:

  • val av sökord och sökstrategi
  • val av relevanta databaser och andra informationskällor
  • källkritik (värdera sökresultat, identifiera vetenskapliga källor)
  • referensteknik.

Du kan också beställa undervisning i enskilda databaser eller referenshanteringsverktyget RefWorks.

Kontakt:

Helsingfors:
Marianne Dube
+358 (0)40 3521 264
marianne.dube@hanken.fi

Vasa:
Susanne Holmlund
+358 (0)29 4498 226
susanne.holmlund@tritonia.fi