Skapa länkar till artiklar och eböcker

Instruktioner om hur man skapar länkar till artiklar och e-böcker för uppladdning i Moodle.

Licensavtalen som gjorts upp med databasleverantörerna tillåter inte att man publicerar elektroniska kopior av artiklar och böcker. Det är m.a.o. inte tillåtet att i Moodle ladda upp en pdf-fil av en artikel som finns i en licensbelagd databas. För att ha en laglig version som dessutom kan nås utanför Hankens nätverk ska du skapa en länk till dokumentet.

Länkarna byggs upp så här:

1. Adressen till Hankens proxyserver för att nå artiklar och e-böcker även utanför Hanken:

https://login.proxy.shh.fi/login?url=

2. En permanent länk till artikeln. Den permanenta länken finns i gränssnittet i anslutning till artikeln. I vissa databaser (EBSCO) kallas den för "permalink". Du kan kopiera en "permalink" och klistra in den efter Hankens proxyadress.

Den permanenta länken finns ofta i form av en DOI (Digital Object Identifier), som är ett identifieringsnummer för ett elektroniskt dokument. En DOI består av prefixet http://dx.doi.org/ vilket följs av en sifferserie.

Exempel
https://login.proxy.shh.fi/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8116(02)00122-2

Med Kopiostos kopieringslicens är det tillåtet att skanna delar av tryckta publikationer samt kopiera och använda texter och bilder från öppna webbplatser i undervisningen.

Kontakt:
biblioteket@hanken.fi