Orbis

Orbis innehåller information om över 171 miljoner företag från hela världen.

Språk: engelska.

Tillgänglig: via Hankens nätverk i Helsingfors och Vasa.
Länk till Orbis

Beskrivning:
Orbis innehåller information om över 300 miljoner företag från hela världen. I databasen ingår finansiell information, räkenskapsdata, information om ledning, ägarstruktur, dotterbolag m.m.

Man kan söka företag enligt många olika kriterier som t.ex. bransch, omsättning, resultat, antal anställda, land eller geografiskt område m.m.

Data presenteras i ett format som gör att det är lätt att få rapporter och jämförelser t.ex. mellan olika bolag och länder.

Instruktioner och hjälp:
Klicka på ”Take a tour” på denna webbplats. Samma information är tillgänglig via Help i Orbis.

Help Email: help.stockholm@bvdinfo.com
Helpline: +46 8 51 51 04 80