Studiehelhet inom HR

Studiehelhet som erbjuds åt studerande vid andra högskolor och universitet i Finland

Studiehelhet inom personalledning

Ansökningstiden för studiehelheten i HR för studieåret 2019-2020 är nu öppen. Ansökan kan lämnas in här.

 

Studerande i föreläsningssal på Hanken

Introduktion

Studiehelheten består av ämneskurser som specifikt inriktar sig på frågor berörande personalledning och organisation utgående från den senaste forskningen inom ämnet. Helheten administreras av ämnet Företagsledning och organisation.

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av frågor som handlar om personalens engagemang, prestation, välmående, förändringsberedskap och teamarbete samt utmaningar och möjligheter för skapandet av fungerande HRM strategier och HRM system för att befrämja dessa. Utbildningen i HRM system fokuserar på rekrytering och urval, utveckling, belöning, och prestation/utvecklingssamtal men behandlar också internationella aspekter av HRM med fokus på därmed förknippade utmaningar och möjligheter.

Ett syfte med studiehelheten i HR är att erbjuda studeranden vid andra högskolor en möjlighet att få utbildning inom HR oberoende av huvudämne och tidigare studier. Studiehelheten erbjuder en god grund för dig som vill fortsätta utveckla din kompetens att arbeta i organisationers HR funktioner eller konsultindustrin. Den erbjuder också en bra grund för ditt mänskocentrerade kunnande som framtida linjechef i andra funktioner.

Hanken erbjuder 25 platser för studerande från andra högskolor. För mera info, vänligen kontakta HR-studier@hanken.fi.

Kurser som ingår i studiehelheten

Kurserna som ingår i studiehelheten kan du hitta i WebOodi under Studiehelheten inom HR.

 

Hur ansöka för att få ta studiehelheten?

Ansökan

Studerande som studerar vid andra högskolor kan nu ansöka om att få ta studiehelheten inom HR vid Hanken. Sökande bör fylla i en online blankett, och sista ansökningsdagen för läsåret 2019-2020 är onsdagen 7.8.2019. Blanketten hittar du här. Till ansökan bör du bifoga ditt studieutdrag och din CV samt skriva ett kort motivationsbrev.

Antalet platser och behörighet för att ta studiehelheten som en skild studiehelhet:
• Hanken erbjuder 25 platser till studeranden som inte är examensstuderande vid Hanken.
 Sökande bör vara studerande vid en annan högskola i Finland och ha intresse för och/eller bakgrund i personal och organisationsfrågor, vilket bör komma fram i motivationsbrevet.

Antagning

På basis av ansökningarna antar vi 25 stycken studerande till vår studiehelhet. Antagningsbeslutet skickas ut till alla studerande som har antagits måndagen den 12 augusti 2019. De antagna studerande bör senast 19.8.2019 meddela ifall de tar emot studieplatsen.