Studiehelhet inom HR

Studiehelhet som erbjuds åt studerande vid andra högskolor och universitet i Finland.

Studiehelhet inom personalledning

Ansökningstiden för läsåret 2021-2022 är slut och nästa ansökningstid öppnas i mars 2022. 

Studerande i föreläsningssal på Hanken

Introduktion

Studiehelheten består av ämneskurser som specifikt inriktar sig på frågor berörande personalledning och organisation utgående från den senaste forskningen inom ämnet. Helheten administreras av ämnet Företagsledning och organisation i Helsingfors. Under hösten 2021 kommer kurserna troligtvis att hållas på distans (beroende på pandemi-läget), men våren 2022 kurser förväntas hållas som vanligt på Hanken i Helsingfors.

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av frågor som handlar om personalens engagemang, prestation, välmående, förändringsberedskap och teamarbete samt utmaningar och möjligheter för skapandet av fungerande HRM strategier och HRM system för att befrämja dessa. Utbildningen i HRM system fokuserar på rekrytering och urval, utveckling, belöning, och prestation/utvecklingssamtal men behandlar också internationella aspekter av HRM med fokus på därmed förknippade utmaningar och möjligheter.

Ett syfte med studiehelheten i HR är att erbjuda studeranden som är inskrivna vid andra högskolor i Finland en möjlighet att få utbildning inom HR oberoende av huvudämne och tidigare studier. Eftersom dessa är samarbetsstudier skall du vara registrerad som närvarande på din hem-högskola under 2021-22 eller om du avlägger helheten under 2 år (max. tid för HR-studierätten) skall du vara närvarande under den tiden. Syftet med HR-studiehelheten är att du kan använda dessa 27 studiepoäng som en del av dina studier inom ditt ämne. Studiehelheten erbjuder en god grund för dig som vill fortsätta utveckla din kompetens att arbeta i organisationers HR funktioner eller konsultindustrin. Den erbjuder också en bra grund för ditt mänskocentrerade kunnande som framtida linjechef i andra funktioner.

Hanken erbjuder 25 platser för studerande från andra högskolor som anmält sitt intresse genom ansökningsrundan. För mer information, vänligen kontakta hr-studier@hanken.fi.

Kurser som ingår i studiehelheten

De fem kurserna som ingår i studiehelhetenunder 2021-2022 är följande kurser som totalt utgör 27 studiepoäng (ECTS). Datum och tider till kurserna kommer att publiceras under försommaren 2021. Studeranden som antagits till studiehelheten har två års tid att avlägga kurserna. Höstens kurser sker på svenska medan vårens kurser sker på engelska. Studeranden skall ha tillräckliga språk-kunskaper att studera på högskolenivå dessa ämnen.

Kursen behandlar ledning av mänskliga resurser i organisationer. Deltagarna får grundläggande insikter i personalarbete i organisationer och vilka delområden som ingår. Under kursen får deltagarna också information om Hankens studiehelhet inom HRM samt praktisk information om att studera på Hanken. Kursen innehåller en obligatorisk introduktionsdag (virtuell) som inkommer i mitten av augusti 2021.

Dagens arbetsliv kräver att vi förstår individers motivation, förmågor och begränsningar. Denna kurs fokuserar på människans beteende i arbetslivet på både individ och gruppnivå. Kursen berör viktiga psykologiska samt socialpsykologiska fenomen och teorier samt deras praktiska betydelse för ledarskap och organisationers framgång. Ämnen som tas upp under kursen är t.ex. personlighet, arbetsmotivation, attityder, stress och välmående samt individens agerande i grupp. Kursen förväntas ges i P1 (troligen på distans).

Målet med kursen är att ge insikter i arbetsrättens betydelse och funktion i näringslivet med betoning på centrala rättsregler som gäller vid avtalsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kursen erbjuder också förståelse för arbetsmarknadens funktionssätt. Kursen förväntas ges i P2 (detta är en nätkurs).

A strategic approach to human resource management has already for long, both in several world-class organizations and in academic circles, been viewed as one of the most important levers of sustained organizational performance. It is very challenging to implement well. It essentially requires both knowledge, deep conviction, consistency, an innovative mind-set and, as suggested by more recent thinking, an agile approach. The overall aim of this course is to help and inspire students to mutually reflect on and enhance their understanding of the challenges, advantages and frontiers of progressive HR functions and systems of HRM practices. Specific topics include the tasks of the HR function; HRM and individual and organizational performance; recruitment and selection; rewards and compensation; performance appraisal; people analytics, and wellbeing at work. Kursen förväntas ges i P3.

This course exposes participants to the challenges related to managing people in an international context. People are considered as one of the most, if not the most, important resource for the competitiveness of firms, and the challenge of effective HRM is greatest in multinational firms with operations in culturally and institutionally diverse environments. An important objective of the course is to develop participants’ understanding of the link between human resources and firm strategy in the international context. Students will learn about managing human capital globally with the help of HRM practices such as global performance management and talent management, as well as how to enable value creation through the means of social architecture. Kursen förväntas ges i P4.

 

Hur ansöka för att få ta studiehelheten?

Ansökan

Studerande som studerar vid andra högskolor i Finland kan ansöka om att få ta studiehelheten inom HR vid Hanken i Helsingfors. Sökande bör fylla i en online blankett under ansökningstiden (upphör 28.5.2021). Till ansökan bör du bifoga ditt studieutdrag och din CV samt skriva ett motivationsbrev. Alla dessa bilagor skall finnas med för att vara med i ansökningsrundan. Obs! Detta är inte JOO-studier så om du är antagen har du behörighet till alla de kurser som tillhör studiehelheten under 2 år. 

Antalet platser och behörighet för att ta studiehelheten som en skild studiehelhet:
• Hanken erbjuder 25 platser till studeranden som inte är examensstuderande vid Hanken.
 Sökande bör vara studerande vid en annan högskola i Finland (och inskriven som närvarande under hela den tid som sökande ämnar att ta del av HR-studiehelheten på Hanken)  och ha intresse för och/eller bakgrund i personal och organisationsfrågor, vilket bör komma fram i motivationsbrevet.

Antagning

På basis av ansökningarna antar vi årligen 25 stycken studerande till vår studiehelhet (preliminärt). Antagningsbeslutet skickas ut per epost till alla studerande i början av juni 2021 som har antagits och de antagna studerande bör meddela per epost inom en vecka ifall de tar emot studieplatsen.