Publikationsforum - JUFO

Publikationsforumet (Jufo) är en av det finländska vetenskapssamfundet genomförd nivåindelning av publiceringskanaler, som stöder kvalitetsbedömning av forskning.

Publikationsforumets (på finska Julkaisufoorumi = Jufo) uppgift är att upprätthålla och utveckla nivåindelningen av vetenskapliga publiceringskanaler inom alla vetenskapsområden. Målet är ett system som kombinerar kvalitativ och kvantitativ utvärdering av vetenskaplig publicering.  

Klassificeringen innefattar 3 nivåer: 1 = basnivå; 2 = ledande nivå; 3 = högsta nivå.  Övriga identifierade publiceringskanaler som inte uppnått nivå 1 är listade med 0 och publikationskanaler som inte ännu behandlats av Publikationsforumets paneler listas med tecknet -.

På söksidan kan du kontrollera Publikationsforumets klassificering för tidskrifter, publikationsserier, konferenser och förlag. Om en publikationskanal saknas, kan du föreslå den för värdering. Du kan också kontakta biblioteket så hjälper vi.

Klassificeringen fungerar som kvalitetsindikator för universitetens vetenskapliga utgivning enligt den statsfinansieringsmodell för universiteten som undervisnings- och kulturministeriet använder fr.o.m. 2015.

Publikationsforumet upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation och projektet grundades år 2010 på initiativ av Finlands universitet UNIFI rf. Den första nivåindelningen blev färdig år 2011. Internationella förebilder för Publikationsforumet finns i bl.a. Norge och Danmark.