Nationella förändringar för antagningen 2020

På den här sidan finns sammanfattande information om de nationella förändringarna inom antagningen 2020.

Antagningen till universiteten förnyas nationellt 2020 

Från och med 2020 ska minst 50% av all antagning till universiteten basera sig på studentexamensbetyget. För Hankens del är det i sig inget nytt då vi redan sedan 2018 har antagit 60% av våra nya studerande via betygsantagning.

Mera information om projektet "Universitetsantagning 2020" finns här och här. 

Hanken är fortsättningsvis en del av den gemensamma antagningen till ekonomutbildning (Kauppatieteen alan yhteisvalinta, KTY) och har gemensamma antagningskriterier med alla andra ekonomutbildningar i Finland.

Betygsantangingen 2020

Poängssättningen och poängtabellen förnyas inför betygsantangingen till Hanken 2020.

Det införs även ett tröskelkrav på godkänt vitsord i matematik (lång eller kort). Detta innebär att sökande bör ha ett godkänt vitsord i studentexamensprovet i endera lång eller kort matematik för att kunna antas till Hanken på basis av betyg. 

Mer information om betygsantagningen finns här.

Inträdesprov 2020

Utöver betygsantagningen kommer Hanken också fortsättningsvis att ha ett inträdesprov för de som inte antas på basis av betyg. Mer information finns här.