Byte av studierätt på magisternivån (studier på engelska)

Byte av studierätt på magisternivån

Studerande som har studierätt för magisterexamen kan anhålla om att byta till en annan magisterstudierätt. Byte av studierätt beviljas på motsvarande grunder som extern antagning görs till mottagande specialisering, och förutsätter med god framgång avlagda studier vid Hanken.

I korthet är antagningskriterierna till Hankens magisterprogram inom studier på engelska:
 

 • Kandidatexamen motsvarande 180 sp/3 år från erkänt universitet (du bör få din kandidatexamen senast i juni 2022 för att vara behörig)
 • Kunskaper i engelska genom:
  • Avlagt språktest (IELTS, TOEFL, CPE, PTE Academic, YKI-test) med resultat enligt Hankens antagningskrav ELLER
  • Kursen 5160 Academic Writing avlagd ELLER *
  • Kurserna 51003 Academic Writing: Apprentice Level + 51004 Mastering Academic Writing avlagda*
  • Om du söker till Double Degree-programmet inom specialiseringen Business and Management, krävs alltid både avlagt språktest och GMAT test.
 • Akademiska färdigheter motsvarande medelbetyg (GPA) > 3.0 (Hankens bedömningsskala)/Grade B (USA), eller resultat i GMAT minst 550 eller i GRE minst 150 i delarna Quantitative Reasoning and Verbal Reasoning samt 3,5 i Analytical Writing.
 • tidigare studier i relevanta ämnen enligt respektive specialserings krav

*Språkkurserna på Hanken ska vara avlagda före 31.7.2022 ( Testen före 14.1.2022)

De kompletta ansökningskriterierna hittar du på Hankens antagningssidor för externa sökandeNotera att du inte skall ansöka om byte av studierätt inom samma studieort via ansökningsportalen som finns länkad på sidan, utan enligt anhållan nedan.

Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2022 är 1.11.2021-14.1.2022. Anhållningsblanketten för interna sökande hittar du HÄR.

Bilagor:

 • Kopia av kandidatbetyget
 • Kopia på transcript of records
 • GPA bevis minst 3.0 på skalan 1-5
 • Ifall ditt GPA inte är tillräckligt högt kan du göra GMAT (poänggräns:550) eller GRE (poänggräns:motsvarande som 550 i GMAT). Du kan konvertera GRE resultat med ETS officiella konverteringsverktyg.
 • Motivationsbrev på engelska
 • CV på engelska(ej obligatorisk)
 • Språktest: IELTS/TOEFL/CPE/PTE/YKI engelska om du inte har avlagt 5160 Academic Writing ELLER 51003 Academic Writing: Apprentice Level + 51004 Mastering Academic Writing.

Resultaten från eventuella GMAT/GRE och språktest bör komma till Hanken direkt från testorganisationen förutom för YKI Engelska testet där studerande skall bifoga en kopia på testresultatet med ansökan.

 

OBS! Notera att du inte kan frånvaroanmäla dig det läsår då din nya studierätt inleds 1.8 utan lagstadgad orsak. Eftersom du erhåller en helt ny studierätt på Hanken (och din gamla kandiat+magistersexamensstudierätt avslutas) måste lagen om att nya studerande inte får frånvaroanmäla sig utan lagstadgad orsak tillämpas. Mera info under sektionen "Postponement of studies" på sidorna för nya magistersstuderande.