Feedback

Vill du ge feedback om något på Hanken? Här kan du göra det anonymt.

Via det här formuläret kan du ge feedback om miljö, IT, studier, jämställdhet, studentkåren eller något helt annat.

Feedbacken är anonym ifall du inte uppger namn eller epostadress.