Feedback

Via det här formuläret kan du ge feedback om miljö, IT, studier, jämställdhet, studentkåren eller något helt annat.

Feedbacken är anonym ifall du inte uppger namn eller epostadress.