Feedbackformulär

Allmän Feedback

Du an ge din allmänna feedback på miljö, It, studier, jämställdhet, studentkåren eller Hanken i allmänhet via formuläret nedan. 

Vill du ha ett svar på din feedback måste du ge en fungerande epostadress. Ge en tydlig rubrik/ämne, berätta om det gäller enheten i Helsingfors, Vasa eller båda. Vi tar gärna emot både positiv och negativ feedback :-)

Notera att har du ett personligt ärende bör du skicka direkt från din egen epost till respektive hjälpadress - vi kan inte ge personlig service via ett allmän formulär eftersom det kräver identifikation. Feedback formuläret är till för allmänna frågor.

Feedbacken är anonym ifall du inte uppger ditt namn eller fungerande epostadress. 

Vart går feedbacken?

Feedbacken går till följande adresser (som man också kan skicka direkt till! )

Kursfeedback och standardfrågeformulär

  • Kom ihåg att kursfeedback ges bäst via WebOodis kursfeedback genast efter varje kurs. Fyll i den för din kurs om du vill påverka undervisningen. Kursfeedbacken kan du ge ca två veckor i slutet/efter kursen - svara alltid på kursenkäten så kan vi förbättra våra kurser!
  • Som nybliven kandidat och magister får du också enkäter att fylla i där mer detaljerade frågor om studierna ingår (nationella förfrågningar)
  • Arbetsklimatundersökning görs varannat år på hösten av HR-avdelningen.
  • Utbytesstuderande både inkommande och utgående har sina egna enkäter som sköts av Centret för internationella ärenden
  • Biblioteket har regelbundna enkäter om sina tjänster
  • Många andra enkäter riktade till olika grupper görs också i olika sammanhang

Genom att aktivt svara på de enkäter som görs påverkar du utbildningen och studierna vid Hanken!

Feedbackformulär

Ge en tydlig rubrik eller ett ämne för din feedback