Studier i svensk affärskommunikation

Du kan välja mellan att avlägga enstaka kurser inom svensk affärskommunikation eller ett helt biämne på 25 sp.

Studier i svensk affärskommunikation

"Köpa kan du göra på vilket språk som helst. Sälja kan du bara på kundens."

Undervisningen i svenska handlar om att stärka språkkänslan och om att öva sig i att använda språket som ett professionellt redskap. Affärsbrev, företagspresentationer, marknadsföringstexter, rapporter och vetenskapliga texter är exempel på genrer som en ekonom i det finländska och det internationella näringslivet behöver lära sig hantera. Det man har lärt sig på sitt modersmål utgör en stabil grund för det man sedan behöver kunna klara av på ett annat språk.

Till de språkstudier (6 sp) som ingår i kandidatexamen hör kurser i muntlig och skriftlig affärskommunikation. 

Studier i svensk affärskommunikation

Biämnet i Svensk affärskommunikation (25 sp) är uppbyggt av kurser som ger dig grunder för en god kommunikation i ditt yrkesliv.

Kurspoolen för biämnet består dels av två obligatoriska kurser, skriftlig kommunikation och muntlig kommunikation, som också är obligatoriska inom din examen, dels av valbara kurser. För en del kurser finns det rekommenderade förhandskrav. Alla kurser inom biämnet svensk affärskommunikation kan tas av studenter både i Helsingfors och Vasa. Mera information om kurserna hittar du i den elektroniska studiehandboken.

Studerande från övriga högskolor

De flesta av kurserna i svensk affärskommunikation är öppna för studenter med JOO-avtal, studenter från öppna universitetet och studenter från övrga högskolor, anmälan till kursen sker då genom en elektronisk blankett.

 

"Språkkunskapens värde kan inte devalveras. Det stiger och ger avkastning."