För forskarstuderande

Information om forskningsfinansiering

Länkarna till höger innehåller information om forskningsfinansiering för forskarstuderande. Kontakta research@hanken.fi för hjälp och frågor vid ansökningar!

Du kan kontakta chef för Hankens doktorsprogram Anu Helkkula för hjälp med att förbättra din ansökan.