Publikationer

Bok och pennor
På Hanken skapas forskning med internationell genomslagskraft.

Finlands Akademis utredning av den vetenskapliga verksamheten i Finland (Vetenskapens tillstånd 2014) visar att Hankens forskning med sitt index på 1,4 klart ligger över världsmedeltalet på 1.

I det så kallade Top 10-indexet som visar hur många publikationer som i snitt hör till den mest refererade 10-procenten inom respektive forskningsområde ligger Hanken på 1,7, igen klart över världsmedeltalet på 1.

Nästan 28 % av alla Hankens publikationer finns i internationella tidskrifter.

Latest publications
Christian Kowalkowski, David Sörhammar, Alexey Sklyar, Bård Tronvoll 2020, 'Transformational shifts through digital servitization', IMM – Industrial Marketing Management, https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.02.005
Mikael Laakso, Antti Rousi 2020, 'Journal research data sharing policies: a study of highly-cited journals in neuroscience, physics, and operations research', Scientometrics : an international journal for all quantitative aspects of the science of science, communication in science and science policy,
Jaakko Aspara, Kristina Wittkowski, Jan Klein, Tomas Falk, Jeroen Schepers, Kai Bergner 2020, 'What gets measured gets done: Can self-tracking technologies enhance advice compliance?”', Journal of Service Research, https://doi.org/10.1177/1094670520904424
David Simon 2020, 'Who Owns Your Health? Patient Data Ownership', The Modern Law Review ,
David B. Grant, Noriza Mohd Jamal, Mike Tayles 2020, 'Investigating the Relationship between Supply Chain Management and Management Accounting Practices', Journal of Supply Chain Management: Research & Practice, vol. 13, no. 2, pp. 1-22.
Maria Holmlund-Rytkönen, Robert Ciuchita, Annika Ravald, Yves Van Vaerenbergh, Panagiotis Sarantopoulos, Francisco Villarroel-Ordenes, Mohamed Zaki 2020, 'Customer experience management in the age of big data analytics', Journal of Business Research, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.022
Othmar Lehner, Christina Binder 2020, 'The problem of heterogeneity within risk weights', ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, vol. 8, no. 1, pp. 183-205. https://doi.org/10.35944/jofrp.2019.8.1.012
Violetta Khoreva, Heidi Wechtler 2020, 'Exploring the consequences of knowledge hiding: an agency theory perspective', Journal of Managerial Psychology, vol. 35, no. 2, pp. 71-84. https://doi.org/10.1108/JMP-11-2018-0514
David Simon 2020, 'Taxing the Poor Through Real Estate Transfers', University of Illinois Law Review,


Academic Excellence ikon icon

 

Du kan också söka efter Hankenforskarnas högklassiga publikationer i högskolans forskningsdatabas HARIS.