Publikationer

Bok och pennor
På Hanken skapas forskning med internationell genomslagskraft.

Finlands Akademis utredning av den vetenskapliga verksamheten i Finland (Vetenskapens tillstånd 2014) visar att Hankens forskning med sitt index på 1,4 klart ligger över världsmedeltalet på 1.

I det så kallade Top 10-indexet som visar hur många publikationer som i snitt hör till den mest refererade 10-procenten inom respektive forskningsområde ligger Hanken på 1,7, igen klart över världsmedeltalet på 1.

Nästan 28 % av alla Hankens publikationer finns i internationella tidskrifter.

Latest publications
Arni Halldorsson 2020, 'Service Action Research – A Review and Guidelines', Journal of Services Marketing,
Joakim Wincent, Charlotta Sirén, Vinit Parida, Johan Frishammar 2020, 'Time and time-based organizing of innovation', Journal of Business Research, vol. 112, pp. 23-32. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.02.028
Jaakko Aspara, Kristina Wittkowski, Jan Klein, Tomas Falk, Jeroen Schepers, Kai Bergner 2020, 'What gets measured gets done: Can self-tracking technologies enhance advice compliance?”', Journal of Service Research, https://doi.org/10.1177/1094670520904424
Ioanna Falagara Sigala, William J. Kettinger, Tina Wakolbinger 2020, 'Digitizing the field', Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, vol. 10, no. 2, pp. 231-260. https://doi.org/10.1108/JHLSCM-08-2019-0049
David Simon 2020, 'Trademark Law & Consumer Safety', Florida Law Review, vol. 72,
Janne Tienari, Marianne Storgaard, Rebecca Piekkari, Snejina Michailova 2020, 'Holding On While Letting Go', Organization Studies, https://doi.org/10.1177/0170840620902977
Gyöngyi Kovacs 2020, 'Covid-19: de ekonomiska konsekvenserna av en epidemi', Ekonomiska Samfundets Tidskrift, vol. 2020, no. 1, pp. 14-19.
Sanne Bor, Frank den Hond, Mikko Laamanen, Christine Moser 2020, 'A partial organization approach to the dynamics of social order in social movement organizing', Current Sociology, vol. 68, no. 4, pp. 520-545. https://doi.org/10.1177/0011392120907643
Daniil Pokidko, Philippe Saade, Nadav Shir 2020, 'An Experiential Pattern-Matching Teaching Method', Entrepreneurship Education and Pedagogy, pp. 1-34. https://doi.org/10.1177/2515127420914658


Academic Excellence ikon icon

 

Du kan också söka efter Hankenforskarnas högklassiga publikationer i högskolans forskningsdatabas HARIS.