Publikationer

Bok och pennor
På Hanken skapas forskning med internationell genomslagskraft.

Finlands Akademis utredning av den vetenskapliga verksamheten i Finland (Vetenskapens tillstånd 2014) visar att Hankens forskning med sitt index på 1,4 klart ligger över världsmedeltalet på 1.

I det så kallade Top 10-indexet som visar hur många publikationer som i snitt hör till den mest refererade 10-procenten inom respektive forskningsområde ligger Hanken på 1,7, igen klart över världsmedeltalet på 1.

Nästan 28 % av alla Hankens publikationer finns i internationella tidskrifter.

Latest publications
Jaakko Aspara, David B. Grant, Maria Holmlund-Rytkönen 2020, 'Consumer Involvement in Supply Networks: A Cubic Typology of C2B2C and C2B2B Business Models', Industrial Marketing Management,
Anu Norrgrann, Henrik Virtanen 2020, 'HOW TO FACILITATE INTERACTIVITY IN A MASSIVE OPEN ONLINE COURSE?', Nordic Journal of Business,
Paulo Fraga Martins Maio, Alexandros Kontonikas, Haifeng Guo 2020, 'Monetary policy and corporate bond returns', Review of Asset Pricing Studies, vol. 10, no. 3, pp. 441.
Ulla-Maija Mylly, Sharon Sandeen 2020, 'Trade secrets and the right to information: a comparative analysis of E.U. and U.S. approaches to freedom of expression and whistleblowing', North Carolina Journal of Law & Technology, vol. 21, no. 3, pp. 1-61.
Mikael Laakso, Janne Pölönen, Raf Guns, Emanuel Kulczycki, Gunnar Sivertsen 2020, 'Open access at the national level: A comprehensive analysis of publications by Finnish researchers', Quantitative Science Studies, https://doi.org/10.1162/qss_a_00084
David Simon 2020, 'Trademark Law & Consumer Safety', Florida Law Review, vol. 72,
Bo-Christer Björk, Sari Kanto-Karvonen, J. Tuomas Harviainen 2020, 'How Frequently are Articles in Predatory Open Access Journals Cited', Publications, vol. 8, no. 2, pp. 17. https://doi.org/10.3390/publications8020017

Academic Excellence ikon icon

 

Du kan också söka efter Hankenforskarnas högklassiga publikationer i högskolans forskningsdatabas HARIS.