Aktuell forskning

Sammansättningen av vår forskarkår utvecklas kontinuerligt, och våra forskare kommer hela tiden ut med nya publikationer, projekt och andra spännande initiativ. På den här sidan lyfter vi fram pågående projekt och aktuella medlemmar av forskarsamfundet på Hanken.

Läs mera i vår forskningsdatabas HARIS.

Inom kort kommer vi att publicera en direktflöde från vår forskningsdatabas på den här sidan.

forskning

Latest publications

In the research database you will find all research activity.
To the research database

2019 Gyöngyi Kovacs, Mohammad Moshtari 'A roadmap for higher research quality in humanitarian operations' European Journal of Operational Research, vol 276, no. 2, pp. 395-408. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.07.052
2019 Juha Winter, Sandro Battisti, Thommie Burström, Sakari Luukkainen 'Major Constructs: Ecosystems' pp. 1-34.
2019 Henna Syrjälä, Anu Norrgrann '"When your dog matches your decor"' pp. 39-54.
2019 Johanna Gummerus, Michaela Marie-Louise Lipkin, Apramey Dube, Kristina Heinonen 'Technology in use - characterizing customer self-service devices (SSDS)' Journal of Services Marketing, https://doi.org/10.1108/JSM-10-2018-0292
2019 Maria Törnroos, Markus Jokela, Christian Hakulinen 'The relationship between personality and job satisfaction across occupations' Personality and Individual Differences, vol 145, no. July, pp. 82-88. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.03.027
2019 Ira Haavisto, Gyöngyi Kovacs 'Sustainability in humanitarian supply chains' pp. 500-512.
2019 Arni Halldorsson, Caroline Sundgren, Jessica Wehner 'Sustainable Supply Chains and Energy: Where “planet” meets “profit”'
2019 Guy Notelaers, Maria Törnroos, Denise Salin 'Effort-Reward Imbalance: A Risk Factor for Exposure to Workplace Bullying' Frontiers in Psychology, pp. 1-5. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00386
2019 Katja Einola, Mats Alvesson 'The making and unmaking of teams' Human Relations, https://doi.org/10.1177/0018726718812130
2019 Jean-Claude Guédon, Michael Jubb, Bianca Kramer, Mikael Laakso, Birgit Schmidt, Elena Šimukovič, Jennifer Hansen, Robert Kiley, Anne Kitson, Wim van der Stelt, Kamilla Markram, Mark Patterson 'Future of scholarly publishing and scholarly communication: Report of the Expert Group to the European Commission' https://doi.org/10.2777/836532
2019 Anders Löflund 'Digital disruption' Forum för ekonomi och teknik, vol 2019, no. 2, pp. 14-14.
2019 Rune Stenbacka, Tuomas Takalo 'Switching costs and financial stability' Journal of Financial Stability, https://doi.org/10.1016/j.jfs.2018.12.001
2019 Tucker S. McElroy, Agnieszka Jach 'Testing Collinearity of Vector Time Series' The Econometrics Journal, pp. 1-21. https://doi.org/10.1093/ectj/uty002