Öppen forskning och forskningsetik

Öppen forskning främjar vetenskapens och forskningens samhälleliga påverkan samt skapar nya samarbetsformer och innovationer.

Hand globe icon

Öppenhet är en av vetenskapens och forskningens centrala principer. De synligaste formerna av öppen forskning är öppen publicering av forskningsresultat (Open Access), öppet forskningsdata (Open Data) och öppna forskningsmetoder (t.ex. Open Source). Öppen forskning främjar vetenskapens och forskningens samhälleliga påverkan samt skapar nya samarbetsformer och innovationer.

För att främja öppen forskning:

  • strävar Hanken efter att 80 % av högskolans årligen rapporterade vetenskapliga artiklar publiceras Green Open Access och en parallellkopia av alla artiklar bör laddas upp i forskningsdatabasen Haris.
  • rekommenderar Hanken att data från högskolans forskning alltid arkiveras i nationella eller internationella arkiv med beaktande av finansiärens och utgivarens krav och under användningsvillkor som godkänns av forskaren.
  • uppmuntrar Hanken högskolans forskare att göra sina analys- och forskningsmetoder allmänt tillgängliga.

För närmare beskrivning, se

Riktlinjer för öppen forskning på Hanken.

Läs mera om open data, open access och forskningsetik via länkarna i menyn till vänster.