Om e-tentamen i ett Examinarium

Om e-tentamen i ett examinarium - ett specialauditorium för videoövervakade e-tentamen

Vad är en e-tentamen i examinarium?

En e-tentamen i ett examinarium betyder att läraren beslutat att ersätta en eller två av de traditionella tentamenstillfällena med ett eller två tenttillfällen i ett tentamensutrymme där man tenterar via ett elektroniskt tentamenssystem under videoövervakning på en relativt fritt valbar tid.

Förenklat: du besvarar provfrågor på en dator medan du ensam sitter i ett rum där allting spelas in. Svaren skrivs in i ett datorprogram, inte vanligt Word-dokument. Du bokar själv tiden för provet.

 

etentrummeta410mini.jpg

En videoövervakad elektroniskt tentamen ger studenten mera frihet i tidsanvändningen i och med att tiden, ibland också platsen, kan bokas individuellt.

Videoinspelningen tar upp både ljud och bild och sparas en tid efter tentamen.

Sedan länge finns andra typer e-tenter på Hanken, där läraren t.ex. via Moodle ger hemtententamen, förhandstest eller automatiska test för att konstatera en färdighet. Andra typer av e-tenter kan vara att tenta via dator, men på en bestämd tid och plats samtidigt med alla andra (dvs nuvarande tentdagar, men dator används). Dessa tentamensformer skiljer sig från den typs tentamen som här avhandlas ifråga om e-tent i examinarium (även kallat tentakvarium på finlandssvenska).

Hur kan man e-tentera?

Lärarna väljer själva om deras tentamen kan utföras som e-tentamen. Åren 2013-2015 piloterades ett e-tentamensystem och fr.o.m. vintern 2015-2016 används det nya Exam-systemet, som är utvecklat tillsammans med ett flertal andra finska universitet. Tillsvidare lämpar sig systemet inte för alla kurser, speciellt inte för de som kräver formler. Tentamensfrågetyperna utvecklas hela tiden, nu finns essä, flervalsfrågor och valfrågor samt text med luckor.

En e-tentamen är alltså inte öppen hur länge som helst utan har en viss tidsperiod inom vilken den ska tenteras. När du loggar in på e-tentamenssystemet Exam kan du söka fram de av dina kurser som har en e-tentamen.