Bilagor

På den här sidan hittar du information om bilagor till din ansökan till kandidatutbildningen.

Bilagor för ansökan till kandidatutbildningen

Alla bilagor till ansökningar till Hankens kandidatutbildning lämnas in elektroniskt i PDF format direkt i ansökningsblanketten i studieinfo.fi-portalen.

Bilagorna ska vara uppladdade i portalen allra senast 8.4.2020 kl.15.00, men helst får du förstås ladda upp dem i portalen så fort som möjligt, gärna inom ansökningstiden som går ut 1.4.2020 kl.15.00.

Om du av någon orsak inte har möjlighet att skicka in bilagorna elektroniskt, hör av dig till oss via e-post i god tid: ansokan@hanken.fi.

 

DEADLINE FÖR BILAGOR

Senast 8.4.2020 kl. 15.00 ska följande bilagor lämnas in:

– Intyg för att bevisa språkkunskaper i svenska – se sidan om språkkrav

– Personer som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen, en yrkes- eller specialyrkesexamen eller en yrkeshögskoleexamen i Finland

– Personer som avlagt en utländsk examen, Reifeprüfung-examen, International Baccalaureate-examen eller European Baccalaureate-examen

– Intyg över Öppna universitetsstudier för de som söker in på basen av avlagda Öppna universitetstudier (om du blir klar med ÖPU-kurser efter 8.4 har du möjlighet att lämna in bilagan fram till den 5.6!)

– Intyg över Högskoleprovets resultat om du söker in på basen av det

– Intyg över finalplats i Viksu/ekonomiguru tävlingarna om du söker in på basen av det

– Personer som avlagt en finländsk studentexamen före år 1990

Om den sökande har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare (också de som blir studenter våren 2020!) får högskolorna uppgifterna om examen direkt av Studentexamensnämnden och den sökande behöver inte skicka in någon kopia av examensbetyget.

***

TAR DU EXAMEN VÅREN 2020?

Om den sökande är på väg att avlägga en yrkesinriktad examen som ger högskolebehörighet eller en IB-, EB- eller Reifeprüfung-examen men inte hinner avlägga hela examen innan ansökningstiden löper ut, ska bilagor lämnas in enligt följande:

Kom ihåg att lämna in din förhandsbedömning!
Sökande som är på väg att avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkes- eller specialyrkesexamen, yrkeshögskoleexamen eller RP-examen ska lämna in en förhandsbedömning från sin läroanstalt senast 8.4.2020 kl. 15.00.

En kopia av examensbetyget ska lämnas in genast när den sökande har avlagt sin examen, dock senast 5.6.2020 kl. 15.00. OBS! Från och med 2019 får vi också yrkesinriktade grundexamensbetyg direkt ur registret, du som tar en yrkesexamen i vår behöver alltså INTE skicka in ditt slutliga betyg, vi får det automatiskt. 

I Norden (inkl. Finland) ska de som avlagt en yrkesinriktad examen (utöver förhandsbedömningen som ska lämnas in senast den 8 april) lämna in en kopia av sitt betyg senast den 10 juli 2020 kl. 15.00.

***

INTYG ÖVER IB-EXAMEN

– Sökande som avlagt IB-examen före år 2018 ska inom utsatt tid lämna in en kopia av det slutgiltiga betyget från IB-organisationen (IB Diploma), där vitsorden och de sammanlagda poängen framgår.

– Sökande som är på väg att avlägga IB- eller EB-examen sommaren 2020 ska lämna in ett intyg över förväntade vitsord (predicted grades) och sammanlagda poäng senast 8.4.2020 kl. 15.00.

Predicted grades-intyget över förväntade vitsord och sammanlagda poäng ska vara undertecknat av gymnasiets koordinator för betygsantagningen och används för fastställandet av ansökningsbehörighet (villkorlig antagning).

NOTERA! Den sökande ska begära att ett officiellt elektroniskt intyg över de slutgiltiga vitsorden (”Transcript of grades for the Diploma Programme”) skickas från IB-organisationen direkt till Östra Finlands universitet så fort resultatet finns tillgängligt.

IB-organisationens anvisningar finns på adressen http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/re…

OBSERVERA! Inga andra IB-dokument eller intyg godkänns. Den sökande bör beakta IB-organisationens leveranstider.