Non-profit Partner

Bekanta dig med vår Non-profit Partner nedan.

Kontakta gärna corporaterelations@hanken.fi för närmare information om samarbetsmöjligheter.