Karriärprofil: Logistik och samhällsansvar

...handlar t.ex. om att handskas med företagens strategiska planering beträffande dess samhällsansvar, internationalisering och logistikrelaterade frågeställningar.

 

sve_logistiksamhallsansvar19.png

 

Källa: Placeringsuppföljning på utexaminerade magistrar 2017 & 2018 och Karriäruppföljning på utexaminerade magistrar 2012 & 2013.