Highered-karriärportal

EFMD är en internationell, icke-vinstdrivande medlemsorganisation för business skolor och företag.

Eftersom Hanken är medlem i EFMD-nätverket har du som studerande tillgång till en personlig portal där du kan hitta praktikplatser, Trainee-platser eller arbetsplatser runtom världen som är relevanta för dig. Det brukar finnas kring 1000 praktikplatser i portalen, så du har mycket att välja mellan.

Den så kallade Highered karriärportalen lanserades som ett tillägg till Hankens egna job board. Highered har dock ett starkare internationellt fokus och portalens syfte är att du skall kunna utforska internationella karriärmöjligheter samtidigt som Hankens internationella studerande kan hitta arbetsplatser i sina egna hemland. 

Det första steget

För att du skall hitta potentialen i dig själv finns det fyra test på portalen som du kan börja med att prova på genom att klicka på fliken My Tests. Teman på testen är:

  • Work-related Behaviour (management)
  • Numerical Reasoning (consumer)
  • Verbal Reasoning (consumer)
  • Vocational Interests and Motivation

Då du gjort alla fyra testen, får du en professionell bedömning på dina resultat. Du kanske lär dig lite mer om dig själv och vad du vill ha av din karriär.

Du kommer åt portalen här.