Apply for JOO Studies

In English Som examensstuderande vid ett universitet kan du ta kurser eller ett helt biämne vid ett annat finskt universitet. Här finns information både för Hanken studerande som vill ta kurser någon annanstans, och studerande fårn andra finska universitet som vill studera på Hanken.Som examensstuderande vid ett universitet kan du ta kurser eller ett helt biämne vid ett annat finskt universitet. Här finns information både för Hanken studerande som vill ta kurser någon annanstans, och studerande fårn andra finska universitet som vill studera på Hanken.Som examensstuderande vid ett universitet kan du ta kurser eller ett helt biämne vid ett annat finskt universitet. Här finns information både för Hanken studerande som vill ta kurser någon annanstans, och studerande fårn andra finska universitet som vill studera på Hanken.