Changing from bachelor level to an English master's degree specialisation (Swedish only)

Information for students within the Swedish bachelor programme about changing to an English master level specialisation.

Students within the bachelor degree programme (in Swedish) can apply for changing to an English master's degree specialisation. This process does not apply to any other students, and the information is therefore in Swedish only.

The process for English master's degree students who wish to change specialisation is described on this web page.

Från och med 1 januari 2023 bör alla anhållan om justering av studierätt göras enligt anvisningarna nedan. Du kan även tillämpa den nya blanketten redan nu.

Inledande av magisterstudier vid ett engelskspråkigt magisterprogram

Om du studerar på kandidatnivå men vill inleda dina magisterstudier vid ett engelskspråkigt magisterprogram ska du göra det via den här blanketten. Välj att du vill justera din studierätt EFTER att du avklarat din kandidatexamen vid Hanken.

Du bör uppfylla samma ansökningskrav som externa ansökande.

Din anhållan behandlas enligt tidtabellen för externa ansökande. Om din anhållan godkänns justeras din studierätt från och med nästa akademiska års första dag (vanligtvis 1 augusti).

 

Byte från magisterstudier på svenska till magisterstudier på engelska

Om du studerar på magisternivå men vill byta till ett engelskspråkigt magisterprogram ska du göra det via den här blanketten.

Du bör uppfylla samma ansökningskrav som externa ansökande.

Din anhållan behandlas enligt tidtabellen för externa ansökande. Om din anhållan godkänns justeras din studierätt från och med nästa akademiska års första dag (vanligtvis 1 augusti).