Laura Arranz-Aperte

Laura Arranz-Aperte

Title: 
Postdoctoral Researcher
Title: 
Postdoctoral Researcher
E-mail: 
laura.arranz-aperte@hanken.fi
Postal address: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Accounting (Helsinki)

Enhet/ämne:

Redovisning (Helsingfors)

Office hours:
Tuesdays at 12:00 - 13:00 (noon - 1 pm)
Education

Ph.D. in Finance Autonoma University of Madrid

Utbildning

Ekon. lic., företagsekonomi, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 2007

Additional Education Information

Lic.Sc.(Econ.), Hanken School of Economics, Finland, 2007

Mera om utbildning:

Ekonomie licentiat, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 2007

Courses 2018-2019