Johanna Frösén

Johanna Frösén

E-mail: 
johanna.frosen@hanken.fi
Postal address: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

HANKEN

Enhet/ämne:

HANKEN

Education

Doctor of Science (Economics and Business Administration), Business Economics, Helsinki School of Economics, Finland, 2013

Utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Helsingfors handelshögskola, Finland, 2013

Publications

Matti Jaakkola, Johanna Frösén, Jukka Luoma, Jaakko Aspara, Henrikki Tikkanen 2018, 'Configuring Business Process Capabilities for High Profitability'
Johanna Frösén, Jochen Wirtz 2018, 'Designing Effective Customer Feedback Systems' vol 29,
Jukka Luoma, Johanna Frösén, Matti Jaakkola 2018, 'Marketing Analytics as an Organizational Capability'