Förnya eduroam certifikat

Om du installerat eduroam före 22.8.2016 måste du ominstallera eduroam

Certifikatet för eduroam byts ut vart tredje år. 22.8.2016 byts certifikatet. Då måste alla apparater som du utnyttjar anslutas till eduroam på nytt. Har du utnyttjat eduroam före måndagen den 22.8.2016 kl 12 måste du logga in igen. Du kanske också måste ominstallera eduroam helt och hållet.Eftersom samma certifikat gäller det trådlösa nätet "Hanken" i Arkadia måste även apparater som utnyttjar "Hanken" åtgärdas.Det här betyder att du efter bytet måste ansluta alla dina apparater på nytt till eduroam. Gärna så fort som möjligt. Du måste logga in på nytt och i vissa fall också ominstallera eduroam. Vad du exakt måste göra beror på vilken apparat du har.OBSERVERA att detta också gäller om du utnyttjar eduroam med Hankens användarnamn och lösenord någon annanstans i världen!Efter installationen av det nya certifikatet har vi kunnat konstatera att

  • de flesta apparater med nyare operativsystem klarar certifikatbytet galant - man måste godkänna eduroamcertifikatet en gång till, men det är allt.
  • I vissa apparater måste du också logga in en gång till till eduroam - KOM IHÅG att skriva dittanvändarnamn@hanken.fi - dvs ha alltid organisationen med!
  • använd inte någon automatisk windows user account från din dator som systemet möjligen föreslår
  • för Windows 7 och eventuella andra gamla operativsystem måste man använda eduroams eget konfigurationsverktyg - se de allmänna WLAN instruktionerna
  • Kontakta help@hanken.fi vid behov eller internt telefon 386

Notera att detta gäller alla, både studerande och anställda, i Helsingfors och Vasa.
Vi fyller på med råd för att lösa de vanligaste problemen med ominstallation anefter som vi får reda på dem (ifall det finns sådana).