Feedback - Tack för ditt svar!

Information om Hankens kursutvärderingssystem och kandidatrespons. All respons är värdefull!

Hanken samlar in feedback från de studerande på olika sätt. Den oftast återkommande responsinsamlingen är kursutvärderingarna, som de studerande inbjuds att besvara efter varje kurs. Kandidatrespons är i sin tur en nationellt heltäckande enkät som samlar in feedback om kandidatstudietiden. Ekonomförbundet samlar in och analyserar resultaten av en enkät för alla ekonomie magistrar i Finland.

Läs mer om Hankens kursutvärderingssystem.

Kandidatrespons är en enkät för alla som avlägger en kandidatexamen vid universiteten i Finland, och ger jämförande resultat mellan universiteten. Kandidatrespons används också i Undervisnings- och kulturministeriets finansieringsmodell, och hela 3 % av den totala statsfinansieringen till universiteten baseras på svarsantal och resultat i Kandidatrespons.

Kandidatrespons koordineras av Finlands universitet UNIFI rf. Du kan hitta rapporter på basis av ”Kandipalaute” på Unifis sidor (på finska).

Ekonomförbundet har hittills undersökt både nyblivna kandidaters och magistrars syn på sin utbildning, men i och med Kandidatrespons begär vi inte längre att kandidaterna besvarar två skilda enkäter, utan delar av Kandidatrespons kommer istället att analyseras separat för landets ekonomie kandidater. Läs Ekonomförbundets senaste rapport över nyutexaminerades åsikter här.