Introduktionsdagar och terminsstarten

Som inledning till dina studier på Hanken ordnas introduktionsdagar. Under introduktionen får du all viktig information som du behöver för studiestarten. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna.

Under introduktionsdagarna för kandidatstuderande 22-24.8.2022 får du all information som du behöver för studiestarten. Efter introduktionsdagarna känner du till allt du behöver veta om bland annat kurser, läsordning, Hankens utrymmen och service för studerande.

Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna och Hanken förutsätter att du känner till all information som förmedlats under introduktionen. Introduktionsdagarna är en del av den obligatoriska kursen Introduktion till akademiska studier. 

Undervisningen i kurser inleds 29.8.2022. Inskriptionen äger rum 1.9 kl. 13.00 i Helsingfors och 2.9 kl. 13.00 i Vasa (läs mera om inskriptionen längre ner på sidan).

Programmet för introduktionsdagarna i Helsingfors och Vasa kommer att publiceras här senare.
 

Inskriptionen

I början av höstterminen ordnas årligen inskriptionen, en högtidlig akademisk tradition, som markerar den officiella starten på läsåret. Inskriptionen äger rum 1.9 kl. 13.00 i Helsingfors och 2.9 kl. 13.00 i Vasa. På inskriptionen håller rektor och en representant för studentkåren tal om sin syn på det kommande läsåret. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i inskriptionen.

Aktuell coronainformation för studerande

denna sida kan du följa med aktuell information som är relevant för studerande i undantagsläget orsakat av coronapandemin.