Huvudämnesvalet i Vasa

 

TIDTABELL år 2018 för kursen Individuell studieplan 1 sp

Onsdag 11.4 kl. 12.30-14.00 Infotillfälle om huvudämnesvalet, kandidatexamen och karriärplanering

Torsdag 12.4 kl. 12.30-16.00 Partnerdag - karriärplanering

Onsdag 18.4 kl. 10.00-15.00 Huvudämnesdag - presentation av huvudämnen och minimässa

April-maj Studieplaneringsworkshopar (delta i ett av tre tillfällen)

Onsdag 25.4 kl. 08.30 - 10.00 INHIBERAD!

Onsdag 9.5 kl. 08.30 - 10.00

Måndag 14.5 kl. 13.00 - 14.30

Onsdag 16.5 kl. 13.00 - 14.30

Mera information om huvudämnesvalet i Vasa 2018 finns på kursens Moodle-sida.