Huvudämnesvalet i Helsingfors

I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas bl.a. workshopar och en mässa. Valet utmynnar i att du gör upp en studieplan för din kandidatexamen.

Kursen och dess tidtabell presenteras i sin helhet på huvudämnesvalets Moodlesida som du får tillgång till under vårterminen. Vänligen kontakta studievägledningen för kursnyckel till kursen: studievagledare-hfors@hanken.fi (Hfors-studerande) respektive studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasastuderande).

Tröskelvillkor för att kunna välja finansiell ekonomi som huvudämne i Helsingfors

OBS: Dessa krav gäller studerande som antagits till kandidatstuderande hösten 2022 eller senare.

För att kunna välja finansiell ekonomi som huvudämne i Helsingfors behöver du uppnå minst

  • betyget 4 på kursen Finansiering och investering (1121, 1121-V eller 1121-OPU)
  • betyget 4 på kursen Statistisk analys (7778 eller 7778-V)
  • betyget 3 på kursen Introduktion till ekonomisk analys (1135, 1135-V eller 1135-OPU)
  • betyget 3 på kursen Redovisningens grunder (1124, 1124-V eller 1124-OPU)