Byte av studieort

Vill du byta studieort? Läs här om hur du ansöker om att få byta studieort.

Byte av studieort på kandidatnivån

Om du studerar till kandidat vid Hanken och önskar byta studieort, kan du anhålla om det under vårterminen. I vardera riktningen, till Helsingfors och till Vasa, kan sammanlagt tre studerande som är närvaroanmälda sin andra, tredje eller fjärde termin beviljas rätt att byta studieort.

För att vara behörig att anhålla om byte av studieort ska du efter att du antagits och beviljats studierätt ha studerat på det campus där du har studierätt. Endast studieprestationer som avlagts på samma ort där du har studierätt eller under en utbytestermin och har tillgodoräknats i din examen beaktas och kan räknas med i din anhållan om att byta studieort. Beslutet om rätt att byta studieort baseras på studieframgången på den ort där du har studierätt. Tentamensprestationer som medräknas är tenter avlagda fram till tredje periodens ordinarie tentvecka (inte omtentamina från P3).

Du som är på våren närvaroanmäld din andra termin ska vid anhållan avklarat minst 36 sp i enlighet med den rekommenderade studiegången, tredje termin minst 65 sp samt fjärde termin minst 80 sp. De som anhåller om byte av studieort rangordnas enligt medelvitsord på studieutdraget och de tre högst rangordnade beviljas rätt till byte av studieort.

Tidpunkten för anhållan om byte av studieort utgår sista vardagen i mars månad kl.12.00. Resultatet meddelas så fort som möjligt till din e-postadress @student.hanken.fi och byte av studieort gäller fr.o.m. följande läsår.

I andra fall kan du via inträdesprovet försöka få studierätt på den andra studieorten. Frågor kan riktas till ansokan@hanken.fi.

Fyll i e-blanketten som finns tillgänglig här i mars, före 31.3.2020 kl. 12.00. Bifoga inskannade kopior av dina officiella studieutdrag till e-blanketten. Officiella studieutdrag får du från studievägledarna eller Servicepunkten. Om du hunnit skriva ut och fylla i den gamla pappersblanketten kommer antagningsplaneraren att be dig fylla i denna e-blankett.

Klicka här för att komma till e-blanketten. 

Byte av studieort på magisternivån

Önskar du byta studieort efter avlagd kandidatexamen kan du anhålla om det som byte till en annan magisterstudierätt. Detta betyder att du måste, precis som externa sökande, ansöka om en ny studieplats på den andra studieorten. Då gäller det att fylla i en ansökan via:

  • apply.hanken.fi i oktober då du ansöker om att få studera på engelska inom en specialisering eller så kallat "track"
  • studieinfo.fi i mars då du ansöker om att få studera på svenska inom den svenskspråkiga utbildningen och dess huvudämnen

Notera att båda ansökningarna kräver att du har minst en lägre högskoleexamen innan 31.7 kl. 15.00, då det nya läsåret och den nya studierätten ska inledas 1.8, således måste du som hankeit redan ansöka om ditt betyg i maj.

Tags