Coderiet

Anmälningar till Coderiets första klubbar under vårterminen 2015 görs härVad är Coderiet?Coderiet är ett projekt där avsikten är att göra det möjligt för skolelever i grundskolan att bekanta sig med programmering och dess möjligheter. Det gör vi främst genom att arrangera eftermiddagsklubbar vid svenskspråkiga grundskolor i Finland. Vi inleder vår verksamhet vid ett antal pilotskolor i Esbo, Kyrkslätt och Åboland under vårterminen 2015. Visionen är att det en dag är möjligt för vilken elev som helst vid en svenskspråkig grundskola i Finland att delta i en klubb och lära sig mera om programmering.Programmering kommer att vara en del av läroplanen från och med år 2016 i Finland men Coderiet vill vara tidigare ute och göra det möjligt för elever att få se och lära sig om vad kodning kan tänkas vara och vilka möjligheter det ger en att göra olika saker. Det kan vara allt från att göra ett litet enkelt spel till att skapa egna animerade berättelser. Scratch är vårt främsta verktyg.Inledningsvis riktar vi in oss på att erbjuda klubbverksamhet för elever i årskurs 3-6. Högklasser ligger en bit in i framtiden.Coderiet är ett samarbetsprojekt som har initierats av Erling-Persson Centre for Entrepreneurship vid Hanken samt Tekniska Föreningen i Finland r.f.. Vill du veta mera om den konkreta verksamheten kan du kontakta Jan Sten, jan.sten at hanken.fi eller Pär Mickos, par.mickos at tfif.fi