Rektorsämbetet och ekonomiavdelningen

Rektorsämbetet och ekonomiavdelningen

Rektor har en stab som stöder beredning, strategisk planering, strategiska samarbetsområden samt ekonomi- och egendoms­förvaltning.

Ekonomidirektör Klas Nyström ingår i rektors stab, och fungerar som chef för ekonomi­avdelningen. Information om Ekonomiavdelningen hittar ni här.

I rektors stab ingår dessutom

rektors assistent Camilla Segercrantz, som handhar rektors kalender, hantering av rektorsbeslut samt bokningar och arrangemang kring olika tillställningar,

planeringschef Helena Strandell, som handhar avtalsprocessen med Undervisnings- och kulturministeriet inklusive verksamhets- och ekonomiplanering, samt de interna resultatavtalsprocesserna. Helena fungerar som universitetskollegiets och styrelsens sekreterare.

specialsakkunnig Tove Ahlskog-Pursiainen, som handhar beredning av regelverk och utlåtanden och fungerar som sakkunnig gällande studieärenden samt högskolepolitik och -juridik. Tove fungerar som sekreterare för akademiska rådet och utbildningsrådet.

People

Rektors assistent
+358 50 564 3742

camilla.segercrantz@hanken.fi

Rector's Office (Helsinki)
Financial Coordinator
+358 40 352 1309

helena.nyman@hanken.fi

Office of Budgeting and Accounting (Helsinki)
Planning and Development Manager
+358 50 564 3734

helena.strandell@hanken.fi

Rector's Office (Helsinki)
Senior Accountant
+358 40 352 1202

henrik.damstrom@hanken.fi

Office of Budgeting and Accounting (Helsinki)
Rector
+358 50 564 3742

karen.spens@hanken.fi

Rector's Office (Helsinki)
Ekonomidirektör
+358 50 379 3154

klas.nystrom@hanken.fi

Office of Budgeting and Accounting (Helsinki)
+358 40 352 1201

marina.kristjankroon@hanken.fi

Office of Budgeting and Accounting (Helsinki)
Controller

tom.lindstrom@hanken.fi

Office of Budgeting and Accounting (Helsinki)
Special Advisor
+358 40 352 1230

tove.ahlskog-pursiainen@hanken.fi

Rector's Office (Helsinki)