Hur blir jag antagen till Hanken 2019?

 

tre flickor ser ner och ler

Den gemensamma antagningen 

Hanken är numera en del av den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen. Den kan du bekanta dig med här  

Vad betyder det?

Det betyder att Hanken har gemensamma urvalskriterier och ett gemensamt inträdesprov med alla andra finsk- och svenskspråkiga ekonomutbildningar i Finland.

Vilka är de andra?

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning deltar Svenska Handelshögskolan, Åbo Akademi, Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitets handelshögskola, Åbo handelshögskola, Östra Finlands universitet, Tammerfors universitet, Vasa universitet och LUT-universitet. 

När och var görs ansökan?

Ansökningstiden är 20.3-3.4.2019. Ansökan görs i portalen studieinfo.fi och mer specifikt här 

Vem kan söka till utbildningen?

För att bli antagen till Hankens kandidautbildning ska du ha slutfört en gymnasie- eller yrkesskoleutbildning. Eller avlagt studier via öppna universitetet. Dessutom ska du uppfylla Hankens språkkrav i svenska. Du kan läsa om språkkraven här

Finns det olika antagningssätt?

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning antas studerande endera på basen av betyg eller inträdesprov. Antagningen bygger på gemensamma kriterier. Studentexamensbetygets vitsord poängsätts på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till. Också inträdesprovet bedöms på samma sätt av alla universitet.

60-40 för nybörjarna

Nybörjarplatserna på varje utbildning fylls till 60 procent på basen av vitsorden i studentexamen och till 40 procent på basen av inträdesprovet. 

Dessutom...

Utöver detta kan man också antas på basen av Högskoleprovet, Viksu/Ekonomiguru-tävlingarna och Öppna universitets studier. 

***

Vill du veta mera? 

Mera detaljerad information om antagningen hittar du via bildlänkarna nedan. Klicka dig vidare!

antagning av studerande