Studiemiljöer

Hanken erbjuder dig som studerande ett antal olika platser där du kan studera tyst för dig själv eller i grupp.

Du kan välja bland följande alternativ:

  • tysta läs- och studieplatser
  • grupparbetsrum
  • datorsalar

Vi presenterar de olika studiemiljöerna i Helsingfors och i Vasa skilt för sig.