Så här är det att studera på Hanken!

På den här sidan kan du läsa kort om magisterstudierna, se en video om marknadsföringsstudier och läsa en text om varför en studerande valde Hanken och rekommenderar högskolan.

Specialisering, fördjupning

Magisterstudierna beräknas ta två år. Under de åren specialiserar och fördjupar du dig inom ditt huvudämne.

Nytt nätverk, erkänd examen

Utöver studierna skapar du dig nätverk i en dynamisk, mångkulturell och öppen miljö och får en internationellt erkänd examen som främjar din karriär.

Personlig service

Hanken erbjuder dig många tjänster och en bred samt personlig service som t.ex. studievägledning, karriärvägledning, utbytesvägledning, skrivverkstäder.

Tillgänglig personal

Vår absoluta styrka är att vi är en liten högskola med ett låga trösklar mellan studerande och personalen. Du får ta plats och du syns.

Minna Lehikoinen, marknadsföring och Christoffer Rönnblad, alumn

I videon berättar studeranden Minna Lehikoinen med marknadsföring som huvudämne om sina studier. Marknadsföringschef Christoffer Rönnblad berättar i sin tur om vilken nytta han haft av studierna i arbetslivet.

 

Mai Hirvonen, Hankeit 

"Jag valde Hanken på grund av det månsidiga ämnesutbudet och utbildningens höga standard. Jag hade hört lovord om Hanken och var säker på att den ger mig en bra bas för arbetslivets utmaningar.

Hanken har flera fördelar.

Företagsvärlden känner till och uppskattar Hankeiter. Många företag är intresserade av studerandena redan under studietiden och deltar aktivt i skolans evenemang. Det här medför att studerandena har etablerat företagskontakter redan före arbetslivet. Otroligt viktigt!

De internationella möjligheterna hör också till bonusen med en Hankenutbildning. Parallellt med studierna får studerandena kontakter både i Finland och utomlands. Själva studiemiljön är hela tiden internationell och dessutom åker alla studeranden på utbyte eller utlandspraktik som en del av studierna.  

Tack vare att högskolan är liten finns det en gemenskap utan like på vad gäller studierna och studentkåren. Det är lätt att knyta kontakter med medstudenter och lärare. Hanken är inte bara en skola utan en plats där man träffar vänner och har roligt med dem. Gemenskapen hör till det bästa och alla borde få en chans att uppleva den!

Jag rekommenderar absolut Hanken. Utbildningen är uppskattad av arbetsgivarna. Jag har aldrig ångrat mitt val av studieplats och är nöjd med att jag fritt har fått välja kan välja vad jag vill jobba med." 

Karriärtjänster är Hankens karriärcenter för studerande och nyutexaminerade.

Genom mångsidiga företagskontakter och ett intensivt samarbete med studerandena erbjuder vi tjänster som stöder en smidig övergång till arbetslivet efter studierna.

Karriärtjänster erbjuder:

Arbets- och praktikplatser

Karriärtjänster förmedlar ca. 2500 arbets- och praktikplatser varje år via Hanken Network.

Karriärplanering och jobbsökarinfo

Vi erbjuder personlig handledning i hur du söker jobb effektivt, personanalyser till stöd i din karriärplanering.

Working Breakfast

Under en serie avslappnade morgonmålstillställningar erbjuds studerande möjligheten att avnjuta en bit morgonmål tillsammans med framgångsrika Hankenalumner och samtidigt diskutera direkt med dem om näringslivet och olika karriäralternativ.

Företagsevenemang

Vid företagsevenemang och -presentationer bekantar du dig med företags verksamhet och rekryteringsprocesser. Evenemangen ger är ett ypperligt tillfälle att skapa nya kontakter till intressanta arbetsgivare.

Karriärseminarier

Under läsåret erbjuder vi flera föreläsningar i jobbsökandets olika moment. Vid seminarierna är ofta HR-experter närvarande för att ge dig goda råd i arbetssökandet.

CV Check-In

Under läsåret arrangeras flera CV Check-In tillfällen då personal från Karriärtjänster och HR-experter från företag ger dig feedback på ditt CV och ansökningshandlingar.

Ekonomer i arbetslivet

Vi producerar information om såväl nyligen utexaminerade hankeiter och alumner som varit fem år i arbetslivet.

Mentorskap

Vid Hankens mentorskapsprogram erbjuder alumner stöd och handledning åt studerande som är i slutskedet av sina studier.