ESS

Med hjälp av självbetjäningsmodulen ESS (Employee Self Service) administreras semestrar, sjukledigheter och övriga korta ledigheter elektroniskt (gäller bara övrig personal). Här hittar du ESS-anvisningar.

Logga in i ESS: www.hanken.fi/ess

Nedan hittar du snabbanvisningar till funktioner som görs i ESS och tidtabellen för ESS. Om du behöver handledning utöver de workshopar som ordnas, kan du kontakta personalarenden@hanken.fi.

Problem med ESS

Om du har problem med inloggning i ESS eller inte får utskrifter att lyckas kan du börja med att kolla 

ESS Problem. Verkar det vara Java eller liknande som orsakar problem, kontakta help@hanken.fi. Om du istället misstänker det är pga av användarrättigheter eller ESS självt du inte kan logga in kan du kontakta personalarenden@hanken.fi.

Obs! ESS fungerar endast med Internet Explorer (32-bit).