Studiestöd för sommaren

Studiestöd för sommaren

Om du studerar under sommaren kan du ansöka om studiestöd för någon sommarmånad (1.6 - 31.8). Du ska då göra upp en plan för studierna för sommarmånaderna. Som studier under sommaren beaktas också att du förbereder dig för tentamina eller arbetar på din magisteravhandling. Prestationerna skall vara avklarade innan den egentliga terminen inleds. Också under sommarmånaderna ska du uppfylla kravet på studieframgång, dvs. avlägga minst 5,0 studiepoäng per stödmånad.