Krav på studieframgång och antal studiepoäng

Krav på studieframgång och antal studiepoäng

Du måste ha framgång i studierna för att beviljas studiestöd: i genomsnitt måste du prestera minst 5,0 studiepoäng per stödmånad under hela studietiden.

Dessutom måste du under det föregående läsåret ha studieprestationer och ha presterat minst 20,0 studiepoäng även om du fått endast en stödmånad under läsåret. Om du under det föregående läsåret helt saknar studieprestationer eller om antalet prestationer i förhållande till stödmånaderna som du använt varit litet anses du ha otillräckliga studieprestationer. Du skall under det föregående läsåret ha presterat minst 20,0 studiepoäng även om du erhållit endast en stödmånad under läsåret.

Om du fått studier tillgodoräknade ska du också under första året ha presterat minst 5,0 studiepoäng per stödmånad utöver de tillgodoräknade studierna.

Din studieframgång är tillräcklig om den tid under vilken du studerar på heltid inte väsentligt kommer att överskrida den stödtid som fastställts för studierna.