Datacentralen

Om datacentralen. IT-tjänster hittar du under sidorna IT-tjänster.

Datacentralens uppgift är att fungera som en stödfunktion vad gäller informationsteknik. Detta innebär att datacentralen skall underhålla och utveckla hela det system av datorbaserade tjänster som studerande, lärare, forskare och administrativ personal skall kunna använda sig av i sitt arbete för att kunna fungera på en konkurrenskraftig nivå.

Datacentralen erbjuder personalen och studeranden IT-tjänster. Dessa IT-tjänster kan grovt indelas i tre kategorier, vilka samtidigt i viss mån återspeglar arbetsuppgifterna inom datacentralen. Dessa är:

  • Infrastrukturen som omfattar det lokala nätverket med tillhörande serverapparatur samt alla arbetsstationer.
  • Användarstöd som grovt taget omfattar vårt sk. mikrostöd för personal och studerande (underhåll av datorsalarna). Dessutom ger datacentralen stöd till biblioteket (bl.a VTLS), förvaltningen (bl.a studieregistret, lönesystemet, bokföringssystemet) samt allmän programhandledning för personal och studerande.
  • Utveckling som innehåller en kontinuerlig utveckling (och underhåll) av existerande system samt utveckling av nya tjänster. Aktuella sådana är utvecklingsprojekt tillsammans med biblioteket, tillsammans med förvaltningen (t.ex. WWW-tjänster, gemensamma adressregister, kurs- och tentanmälningar, forskningsdatabasen). Ytterligare kan nämnas användarutbildning.
People
Datasäkerhetschef

IT Services (Helsinki)

Systemplanerare

IT Services (Helsinki)

Äldre planerare

+358 50 564 3739

IT Services (Vaasa)

System Specialist

IT Services (Helsinki)

IKT-stödperson

+358 40 352 1359

IT Services (Helsinki)

Non-permanent staff

+358 9 431 3329

IT Services (Helsinki)

Tillämpningsplanerare

+358 40 352 1316

IT Services (Helsinki)

Cooperation, staff

IT Services (Helsinki)

IT-planerare

+358 40 352 1332

IT Services (Helsinki)

IKT-koordinator

+358 40 352 1335

IT Services (Helsinki)

It-planerare

+358 40 352 1788

IT Services (Vaasa)

Media Producer

+358 40 352 1357

IT Services (Helsinki)

IT-Manager

IT Services (Helsinki)

Media Producer

+358 50 578 0054

IT Services (Helsinki)

IT-planerare

+358 40 352 1262

IT Services (Helsinki)