FAQ

Frågor och svar om skrivarna

Korta instruktioner med bildRegistrera din bricka


Att ändra på default inställningarna

Aktivering av personlig bricka

 • För din bricka över läsaren (den mus-liknande manicken som finns till höger på kopiatorn)
 • Klicka på User login
 • Skriv in ditt vanliga Hanken användar-id (t.ex. S0987654 eller ppetters)
 • Klicka OK uppe till höger
 • Klicka på Password
 • Skriv in ditt lösenord. Om du har stora bokstäver i ditt lösenord skall du före varje stor bokstav (eller specialtecken som t.ex. !,% etc) trycka Shift så ändras bokstavspaletten till stora bokstäver. När du sen klickat på bokstaven ändras bokstäverna till små igen. Du kan också använda Shift locked om du skriver flera stora bokstäver i följd.
 • Klicka OK uppe till höger
 • Klicka Login uppe till höger


Registrera din bricka

Inloggning när du skall printa, skanna eller kopiera

 • Klicka på den nedersta knappen till vänster om skärmen (svart rektangel i en svart ram)
 • För din bricka över läsaren (den mus-liknande manicken som finns på kopiatorn)

=> Nu är du inloggad och kan i listan till vänster välja att printa (Follow-U) eller att skanna (Scan-to-Me). Kopiering väljs genom att på den översta knappen till vänster om skärmen (en vit rektangel med ett svart hörn)

Kopiering

 • När du är inloggad klicka på den översta knappen till vänster om skärmen (en vit rektangel med ett svart hörn) => En skärm för kopiering öppnas
 • Sätt in dokumenten i kopieringsmaskinens övre fack (texten uppåt) och kopiera
 • Logga ut genom att först klicka på den nedersta knappen till vänster om skärmen (svart rektangel i en svart ram)
 • Välj sen Logout uppe till höger på skärmen

Utskrift (kommandot "Follow-you")

(skrivaren måste vara installerad som skrivare till din dator, se )

 • När du är inloggad klicka Follow-You om du vill printa => din printkö visas.
 • Välj i listan det dokument du vill printa (eller Print all) och tryck på stora gröna knappen. Printningen är automatiskt tvåsidig. Övriga inställningar gör du på din dator som förut
 • Logga ut genom att välja Logout uppe till höger på skärmen
 • Ett printningssammandrag visas => tryck OK så försvinner det

Skanning till din egen e-post (kommandot "Scan-to-me")

 • När du är inloggad klicka Scan-to-Me
 • Sätt in dokumenten i kopieringsmaskinens övre fack (texten uppåt) och tryck på stora gröna knappen. 
 • => Dina dokument snabb-skannas och skickas till din mail-adress.
 • Kvaliteten är som på ett fax, och filens storlek hålls på det sättet liten, om du inte ändrar på skanningsinställningarna.
 • För färginskanning eller skanning från dubbelsidigt papper välj skanningstyp. 
 • För att ställa in bättre kvalitet, tryck på "skanningsinställningar" (till vänster i mitten på rutan) 
 • Observera att filstorleken växer markant med bättre resolution och färginskanning.
 • Om du skannar dokument som inte kan sättas i kopieringsfackets övre fack utan måste skannas från "glasskivan", kom ihåg att trycka på den gröna knappen efter varje inskannad sida. När du är klar, tryck på #
 • Logga ut genom att välja Logout uppe till höger på skärmen

Kom ihåg att LOGGA UT!

När du är klar - kom ihåg att logga ut!

Annars kan följande person utnyttja dina krediter, avdelningens kostnadställe för kopiering.

Personen kan inte skriva ut sina egna arbeten, men nog se dina ifall du ännu har några i skrivarkön som är outtagna.

Att skanna en bild

För att skanna in ett foto med Hankens skanner och få det i bildformat (jpeg/tiff) och inte pdf: 
- Logga in normalt 
- välj att skanna 

Till vänster, välj Scan Settings: 
-- välj bildens storlek 
-- välj resolution (standard 200 är en usel resolution för en bild) 
-- välj typ av material, dvs bild (svartvit eller färg) 

Tryck OK och

Längst ner till vänster välj 
- File Type 
-- till Tiff/jpg 

Då får man en bild som kan laddas upp i te.x. Mobility On-line