För studiehandledare

Ansökan 16.3-30.3.2022
På den här sidan finns sammanfattande information för studiehandledare

Kort om Hanken

Hanken är en av de äldsta handelshögskolorna i Norden. Vi hör också till topp 1% av handelshögskolor i världen som erhållit alla tre internationella kvalitetsstämplar: EQUIS; AACSB och AMBA. Idag är Hanken den enda fristående handelshögskolan i Finland. Vi är en internationell och forskningsintensiv handelshögskola som bedriver nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder utbildning på kandidat-, magister- och forskarnivå vid två orter; i Helsingfors och Vasa. Hanken är det första universitetet i Finland som infört en utlandsvistelse som en integrerad del av examen.

Vilka ämnen kan man studera på Hanken?

Under första studieåret studerar man grundkurserna i de ämnen som erbjuds vid Hanken. På vårterminen väljer man sitt huvudämne och gör en plan för resten av sina studier. 

Huvudämnena på Hanken är Entreprenörskap och företagsledning, Företagsledning och organisation, Finansiell ekonomi, Handelsrätt, Marknadsföring, Nationalekonomi, Redovisning, samt Logistik och samhällsansvar (enbart på magisternivån). Mer information om Hankens huvudämnen hittar du här.

Hur kan man träffa Hanken?

Hanken har ett studentrekryteam som brukar besöka skolor och berätta om Hanken ur studerandesynpunkt. Information om årets studentrekryteam och deras besök brukar skickas ut per mejl till skolornas studiehandledare i början av varje läsår. Om du misstänker att du inte finns på vår mejllista, vänligen kontakta oss på ansokan@hanken.fi.

Hanken organiserar årligen, tillsammans med de andra högskolorna i Helsingforsalliansen, Högskoledagen i månadsskiftet oktober-november. Under dagen har abiturienter chans att besöka vårt campus i Helsingfors för att bekanta sig närmare med vad Hanken har att erbjuda.

Dessutom finns det chans att träffa Hanken på olika mässor och evenemang, såsom Studia-mässan i Helsingfors, Edu+Job i Vasa och Seminarium för studiehandledare (Opo-seminaari) i Helsingfors.

Hankens presentation på Opo-seminariet 2020:

Notera att på grund av den rådande pandemin kan man tillsvidare enbart träffa Hankens representanter virtuellt, bl.a. genom webbseminarier där Hankens studentrekryteam berättar om Hanken. I dessa ärenden kan man kontakta oss på ansokan@hanken.fi.

Hankens kandidatantagning 2022

Vem kan söka?

Sökande ska ha en treårig utbildning på andra stadiet (student, IB, yrkesskola etc.), alternativt avlagt studier via öppna universitetet. Dessutom ska sökande uppfylla Hankens språkkrav i svenska.

När och hur söker man?

Ansökningstiden till Hankens kandidatutbildning är 16.3–30.3.2022 och ansökan sker via studieinfo.fi. Ser här hur ansökan går till steg för steg.

Hur många antas?

Det antas årligen ca 350 nya kandidatstuderande till Hanken.

Vilka vägar söker man in?

Till Hanken kan man söka in på två huvudsakliga sätt: genom gemensamma ansökan och genom separata ansökningar.

Gemensamma ansökan

Hanken har två antagningar inom gemensamma ansökan (yhteishaku): den ordinarie antagningen till kandidatnivån och direktantagningen till ämnet nationalekonomi.

Den ordinarie antagningen till kandidatnivån är det "vanligaste" sättet att söka in. Denna antagning är sedan 2018 en del av den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen. Det betyder att Hanken har, för denna antagning, gemensamma urvalskriterier och ett gemensamt urvalsprov med alla andra finsk- och svenskspråkiga ekonomutbildningar i Finland. Studieplatserna fylls till 60 procent på basis av betyg och till 40 procent på basis av urvalsprovet. Endast förstagångssökande beaktas i betygsantagningen. I betygsantagningen kan man bli antagen på basis av sitt finländska studentexamensbetyg eller IB-/EB-/finländskt Reifeprüfung-examensbetyg. Sökande med yrkesexamen kan inte bli antagna i betygsantagningen, utan de kan enbart antas genom urvalsprovet.

Genom direktantagningen till ämnet nationalekonomi antas sökande direkt till kandidatutbildningen, huvudämnet nationalekonomi. Detta skiljer sig från de som antas via den ordinarie antagningen till kandidatnivån; dessa studerande väljer huvudämne i slutet av första studieåret. Studerande antas på basis av betyg enligt samma poängsättning som används i den ordinarie antagningen till kandidatnivån, dock med andra tröskelvillkor och poänggränser.

Separata ansökningar

Utöver den gemensamma ansökan, finns det även andra vägar att söka in till kandidatutbildningen. Sökande som avlagt öppna universitetsstudier inom ekonomi kan antas på basis av Snabbleden eller 60 sp öppna universitetsstudier. Sökande med utländsk skolbakgrund som avlagt det svenska Högskoleprovet kan antas på basis av sitt resultat i Högskoleprovet. Sökande som avlagt andra stadiets utbildning i Sverige kan antas på basis av sitt svenska gymnasiebetyg. Finalister i Ekonomiguru-tävlingen kan direktantas. Sökande som har utmärkt sig på ett område utanför skolvärlden kan antas på basis av särskilda meriter. Studerande som redan har en studierätt vid en annan finländsk högskola kan ansöka om överflyttning till Hanken.

Dessa övriga antagningssätt påverkar inte sökandes ansökan via gemensamma ansökan.

Vem kan svara på frågor gällande antagningen?

Hankens Ansökningsservice når du bäst genom att mejla: ansokan@hanken.fiDu kan också ringa oss på tfn 040-352 1388. Till detta nummer går det även att skicka korta frågor via WhatsApp.