Antagning 2020

På den här sidan finns sammanfattande information om de nationella förändringarna inom antagningen 2020. För med detaljerad information om hur man söker in till Hanken 2020, se fliken "Antagning".

Antagningen till universiteten förnyas nationellt 2020 

Från och med 2020 ska minst 50% av all antagning till universiten basera sig på studentexamensbetyget.

För Hankens del är det i sig inget nytt då vi redan sedan 2018 har antagit 60% av våra nya studerande via betygsantagning.

Mera information om projektet "Universitetsantagning 2020" finns här och här. 

Poängsättningen för betygsantangingen 2020

Poängssättningen och poängtabellen förnyas inför betygsantangingen till Hanken 2020.

Hanken är fortsättningsvis en del av den gemensamma antagningen till ekonomutbildning (Kauppatieteen alan yhteisvalinta, KTY) och har gemensamma antangingskriterier med alla andra ekonomutbildningar i Finland. 

Tröskelkrav: Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort)
Detta innebär att sökande bör ha ett godkänt vitsord i studentexamensprovet i endera lång eller kort matematik för att kunna antas till Hanken på basen av betyg.

Poäng ges för fem (5) ämnen:

  • Modersmål
  • Matematik  (lång eller kort)
  • Det språk som ger sökande de högsta poängen samt
  • De två ämnen som ger sökande de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet.

Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Maximalt poängantal: 154,0
 

EKONOMIUTBILDNING

L

E

M

C

B

A

modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det språk som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Här finns info om hur du konverterar EB, IB och RP/DIA vitsord. 

Inträdesprov 2020

Utöver betygsantagningen kommer Hanken också fortsättningsvis att ha ett inträdesprov för de som inte antas på basen av betyg. Mer information finns här.