Citeringsdatabaser

Citeringsdatabaser används bl.a. för att utvärdera vetenskaplig publikationsverksamhet.

En citeringsdatabas innehåller information om vilka publikationer en viss artikel citerar till i sin källförteckning (referenslista). Den anger också hur många gånger andra artikelförfattare har refererat till en specifik artikel och vilka de citerande artiklarna är.

I citeringsdatabaserna kan man leta fram andra artiklar i databasen som också citerar de dokument som ursprungsartikeln har i sin källförteckning.

Hanken har tillgång till följande citeringsdatabaser:

Web of Science

Web of Science, som ägs och produceras av Clarivate Analytics, består i huvudsak av tre stora internationella databaser:

 • Arts & Humanities Citation Index - AHCI (humanistiska tidskriftsartiklar)
 • Social Sciences Citation Index - SSCI (samhällsvetenskapliga tidskriftsartiklar)
 • Science Citation Index - SCI (naturvetenskapliga/tekniska/medicinska tidskriftsartiklar)

Du kan välja att söka i en eller flera databaser samtidigt.

Täckning (artiklar):

 • Indexerar tidskrifter med målsättningen att täcka de bästa inom alla områden.
 • Exempel på tidskrifter som ingår: European Journal of Marketing, Journal of Finance, Strategic Management Journal.

Täckning (citeringar):

 • Räknar citeringar gjorda från 1945 och framåt, Hanken har tillgång till citeringar fr.o.m. 1986. citeringarna kan räknas på ett enkelt och ett svårare sätt, som ger olika resultat
 • Enkelt/automatiskt: sök fram de publikationer som skall analyseras, gör en Citation Report. Ger citeringar per år och publikation, h-index mm; men räknar bara citeringar från artiklar i databasen till artiklar i databasen.
 • Svårt/manuellt: sök via författarnamnet i "Cited Reference Search". Fångar också in citeringar från artiklar i databasen till artiklar, konferensbidrag, böcker, rapporter etc. utanför databasen, samt även de "ofullkomliga" referenser till artiklar i databasen som det automatiska matchningsprogrammet missar.

Scopus

Scopus ägs och produceras av Elsevier.

Täckning (artiklar):

 • Indexerar fler tidskrifter än Web of Science (främst inom samhällsvetenskaperna) och även en del konferenspublikationer, vilket innebär en bättre total täckning för ekonomi och IT, i övrigt ungefär som WoS.
 • Exempel på tidskrifter som ingår: International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Human Resource Management Journal, Journal of Economics and Business, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money.

Täckning (citeringar):

 • Räknar bara citeringar gjorda från 1996 och framåt.
 • Räknar bara citeringar från publikationer i Scopus till publikationer i Scopus (i WoS har man också möjlighet att - manuellt - fånga in citeringar från publikationer i databasen till publikationer utanför databasen).
 • För att göra citeringsanalys av en viss mängd publikationer söker man först fram publikationerna och väljer sedan Citation Tracker (max 5000 publikationer kan analyseras).
 • Räknar citeringar per år och per publikation (med el utan självciteringar), h-index.

Google Scholar

Google Scholar finns fritt tillgänglig på Internet.

Täckning:

 • I princip "allt vetenskapligt som finns på nätet och som Google Scholar har kunnat indexera". 
 • Täckningen av tidskriftslitteraturen är inte lika fullständig som hos WoS/ISI och Scopus inom deras kärnområden.
 • Överlag har GS en bättre täckning av humaniora, samhällsvetenskaper och sådana tekniska ämnen där konferenslitteraturen är viktig, men jämbördig eller sämre inom ämnen som fysik och kemi. Täckningen före ca. 1990 är dålig.

Citeringsanalys:

 • Citeringsanalys i GS (beräkning av citeringstal, h-index m m) kan göras med hjälp av gratisprogramvaran Publish or Perish. Man kan dock bara göra analyser utgående från enskilda författare. Det går ännu inte att analysera t.ex. en högskolas vetenskapliga produktion.
 • The Publish or Perish Book.pdfPDF-boken är tillgänglig endast för Hankens personal (inloggning krävs). Utskrift tillåten.