Studier i samarbete med Arcada

Kurser som erbjuds i samarbete med Arcada.

Hankens studerande kan avlägga vissa kurser på Arcada och Arcadas studerande kan avlägga vissa kurser på Hanken.

Hankeiter som vill avlägga kurser på Arcada

Hankens studerande kan [ansöka om att få] avlägga följande kurser på Arcada. Det finns 5 reserverade platser/kurs eller helhet för hankeiter. Kurserna ordnas i Arcadas utrymmen.

 

A. IT och PROGRAMMERING på grund- och ämnesstudienivå läsåret 2019-2020 (kurserna ska tas i ordningsföljd)

1. Introduktion till webbdesign 5 sp

Förstå webbens vanligaste byggstenar och hur de fungerar; Veta vad ett protokoll på nätet är; Bygga webbsidor med HTML5 och CSS; Använda verktyg för webbeditering.

2. Programmering och databehandling 5 sp

Grunderna i programmering och tankeflödet: Skriva skript i Python; Hämta data från nätet till variabler; Behandla och formatera olika sorters data

3. Innehållshanteringssystem (CMS) 5 sp

Wordpress; Använda typiska webbsidehanteringsverktyg som PhpMyAdmin och cPanel; Integration av sociala medier

Hur anmäler jag mig som Hankeit till Arcadas kurser? Besök Arcadas Öppna högskolan-portal, anmäl dig till kurserna ovan via e-post till Arcadas Öppna YH och se till att använda din @student.hanken.fi e-postadress då du anmäler dig, så får du ingen räkning för kursen!

 

B. BIG DATA ANALYTICS för magisterstuderande

Avlägg Big Data-helheten med strikta förkunskapskrav (notera att man ansöker om en studieplats inom denna helhet): 2 års arbetserfarenhet gärna från softa industrin, kandidatexamen och som viktigaste delmoment är grundläggande programmeringskunskaper (eller avlagt nedanstående 30 sp bachelor-helhet). Studerande måste klara av att jobba självständigt med programmering, på masternivå lärs det inte ut grundläggande färdigheter utan fokus ligger på analytiken. Det behöver inte vara formella kunskaper, man kan vara självlärd och via ett motivationsbrev förklara varför man kommer att klara studierna. Läs mer om detta på Arcadas hemsidor. Och kom ihåg att nämna att du är hankeit!

Riktlinjer för studerande

Notera: Studier inom utbildning för lägre yrkeshögskoleexamen kan [endast] tillgodoräknas inom kandidatexamen. Språkstudier vid yrkeshögskola, och studier inom utbildning för högre yrkeshögskoleexamen och studier inom specialiseringsutbildning kan tillgodoräknas för kandidat- eller magisterexamen.

Examensstuderande från Hanken som önskar delta i kurser vid Arcada följer förfarandet för anmälan till kurser via Öppna yrkeshögskolan.
Examensstuderande från Arcada som önskar delta i kurser vid Hanken följer förfarandet för anmälan till fristående studier.

Studerandena ska använda högskolornas officiella e-postadresser vid anmälan till kurserna för att underlätta identifikationen.

Studerande ska uppfylla de eventuella förkunskapskrav som anges i kursbeskrivningarna. Om antalet anmälda till på kursen är begränsat, antas studerande från den andra Högskolan i anmälningsordning.

Examination sker vid den Högskola som ordnar kursen. Studerande får prestationer avlagda vid den andra Högskolan tillgodoräknade i sin examen vid den egna Högskolan enligt de principer som tillämpas vid den egna Högskolan. Vid ändring av studieplaner gäller övergångsbestämmelsera till tillämpliga delar studerande från båda Högskolorna.

 

Läsåret 2018-19 erbjöds följande möjligheter:

 1. Big Data-helheten med strikta förkunskapskrav (notera att man ansöker om en studieplats inom denna helhet): 2 års arbetserfarenhet gärna från softa industrin, kandidatexamen och som viktigaste delmoment är grundläggande programmeringskunskaper (eller avlagt nedanstående 30 sp bachelor-helhet). Studerande måste klara av att jobba självständigt med programmering, på masternivå lärs det inte ut grundläggande färdigheter utan fokus ligger på analytiken. Det behöver inte vara formella kunskaper, man kan vara självlärd och via ett motivationsbrev förklara varför man kommer att klara studierna. Läs mer om detta på Arcadas hemsidor.
 2. Kurser på bachelor-nivå inom programmering och webbutveckling (anmäl dig senast 24.8.2018). Notera att det lönar sig att avlägga hela helheten på 30 sp under ett läsår och att kurserna 1-4 ska läsas i denna ordning):
  1. Webbutveckling, 5 sp (kurs 1och 3-5 hör ihop)
  2. Introduktion till matematisk programmering, 5 sp
  3. Front-end programmering, 5 sp (förkunskapskrav: avlagt Webbutveckling, samt gärna också Intro till matematisk programmering)
  4. Back-end programmering, 5 sp (förkunskapskrav: avlagt Webbutveckling och Front-end utveckling)
  5. Webbtjänster, databaser och CMS, 5 sp
  6. Visualisering av information, 5 sp (förkunskapskrav: gärna avlagt Front-end utveckling)