Finländsk yrkesinriktad grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen

På den här sidan hittar du information för sökande som avlagt finländsk yrkesinriktad grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen.

Har du avlagt finländsk yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen?

Det är inte möjligt att bli antagen i betygsantagningen på basis av betyg från en finländsk yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Dessa sökande har dock chans att bli antagna via urvalsprovet

Bilagor

I samband med ansökan ska du bifoga dina betyg i elektronisk form för att bevisa din allmänna högskolebehörighet. 

Om du redan har avlagt din examen ska du skicka in bilagorna senast 6.4.2022 kl.15.00. Om du har avlagt din examen 2017 eller senare, behöver du inte lämna in dina betyg, eftersom vi får dem direkt ur registret.

Om du är på väg att avlägga en yrkesinriktad examen som ger högskolebehörighet, men inte hinner avlägga hela examen innan ansökningstiden löper ut, ska bilagor lämnas in enligt tidtabellen på ekonomsamarbetets hemsida