Antagningen på basis av svenska Högskoleprovet

På den här sidan hittar du information om antagningen till Hankens kandidatutbildning på basis av det svenska Högskoleprovet. Endast sökande med annan än finländsk skolbakgrund kan bli antagen på basis av sitt resultat i Högskoleprovet.

Ansökningstiden är 16.3–30.3.2022 kl.15.00 (finsk tid).

För att kunna antas krävs att:

  • Du har avlagt det svenska Högskoleprovet under de senaste fem (5) åren och har en andra stadiets examen i utlandet som ger behörighet att inleda högskolestudier.
  • Du har minst resultatet 1.50 poäng i Högskoleprovet (högsta poäng är 2.00)
  • Du uppfyller Hankens språkkrav i svenska, läs mer här

Ifall det finns fler behöriga sökande än antagningskvoten som uppfyller minimikravet på 1.50 poäng rangordnas sökande först på basis av sitt resultat i Högskoleprovet. Ifall det finns fler sökande med samma poängantal avgör lotten, precis som i den svenska antagningsprocessen.

Sökande som inte ännu har utexaminerats från andra stadiets utbildning i utlandet kan antas villkorligt tills hen uppvisar ett avgångsbetyg. Det behörighetsgivande avgångsbetyget måste uppvisas senast 31.7 kl.15.00 (finsk tid).

Ansökan görs via studieinfo.fi-portalen. Det finns en separat ansökningsblankett för sökande som har svenska meriter (svenskt gymnasiebetyg eller Högskoleprovet), dvs det är inte samma blankett som för den gemensamma ansökan.

Det är möjligt att söka in både via den gemensamma antagningen (urvalsprov) och på basis av Högskoleprovet. Kom då ihåg att lämna in två olika ansökningar i studieinfo.fi-portalen. Alla som söker in via båda alternativen och sedan antas på basen av Högskoleprovet meddelas om detta senast 30.5.2022 och behöver då inte delta i urvalsprovet. 

Bilagor

I din ansökan behöver du ladda upp följande bilagor: 

  • Intyg över examen som ger behörighet för högskolestudier
  • Resultat från Högskoleprovet (officiellt intyg)
  • Intyg som påvisar språkkunskaper i svenska - se Språkkrav i svenska.

Bilagorna lämnas in elektroniskt i samband med att du fyller i ansökningsblanketten. 

Bilagorna ska vara Hanken till handa senast 7.4.2021 kl.15.00 (finsk tid). 

OBS! Du som avlägger Högskoleprovet i april 2022 - skicka in ditt resultat så fort som möjligt, senast 4.6.2022. Meddela oss via e-post till ansokan@hanken.fi om vi kan invänta ditt resultat senare. 

Tags