Kontaktuppgifter för personalen vid fastighetsservice

Kontaktuppgifter för personalen vid fastigheterssektorn i Helsingfors och Vasa

Allmän hjälpadress för fastighetsservice är service@hanken.fi